globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Statsministerens program veke 36
Statsministeren leiar den norske delegasjonen til NATO-toppmøtet i Cardiff 4.-5- september. Utanriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil òg delta.

Sikkerhetspolitikk på agendaen under svensk besøk
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde fredag bilaterale samtaler med sin svenske kollega Karin Enstrøm på Akershus festning i Oslo.

Vil styrke konkurransekraften i nord
Nord-Norge må ha gode utdanninger som sikrer landsdelen dyktig arbeidskraft. Sterke forskningsmiljøer skal bidra til at naturressursene i nord kommer landsdelen til gode.

Presseinvitasjon: Fylkesbesøk til Oppland
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Oppland 1. og 2. september. På programmet står flere bedrifts- og seterbesøk.

Felles forskningsprosjekter mellom Norge og Tsjekkia
Kreft, Huntingstons sykdom, forurensing, CCS, innovasjon i helse- og omsorg. Listen er lang over temaer norske og tsjekkiske forskere nå skal forske sammen på.

Norske prioriteringer for FNs 69. generalforsamling
Utenriksminister Børge Brende inviterer til åpent møte om norske prioriteringer i FNs 69. generalforsamling.

Eit godt døme på bruk av tre i nye bygg
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opna i dag nye studentboligar i massivtre på Remmen ved Høgskulen i Østfold.

Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven
Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

Svar på spm. 1090 fra stortingsrepresentant Kari Henriksen
Merverdiavgiftsfritak for investering i utstyr

Det skal bygges jernbanestasjon i Horten-området
- Når vi skal bygge nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, skal det fortsatt være med jernbanestasjon i Horten-området. Dette skal ligge til grunn for det videre planarbeidet for denne strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bussreisande får fleire rettar og betre klageordning
Passasjerar med buss får nye og utvida rettar. Ei landsomfattande klageordning kjem også på plass, slik at det vert enklare for reisande å klage når dei meiner seg feil behandla av busselskapa.

Høyere maksfart for utrykningskjøretøy over 3 500 kg
- Utrykningskjøretøy over 3500 kg, som ikke er på utrykning, har til nå hatt en maksfart på 80 km/t, selv om fartsgrensen på stedet har vært høyere. Bestemmelsen er lite hensiktsmessig, derfor endrer regjeringen dette fra og med i dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Oppgang i rypebestanden
Statskogs tellinger av rypebestanden for 2014 viser oppgang i rypebestanden for andre år på rad. Rypejakta starter 10. september.

Ny ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet
Anders Melheim (42) er utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementets avdeling for økonomi og styring.

Offisielt frå statsrådet 29. august 2014
I statsrådet i dag vart det mellom anna vedtatt endringar i yrkestransportlova om rettane til busspassasjerar.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 36
Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 36, 2014.

Flere søker produksjonstilskudd digitalt
Om lag 86 prosent av de som har søkt om produksjonstilskudd i august, har søkt elektronisk. Det er flere enn i samme periode i fjor.

Sanner til Ørsta, Volda og Ulsteinvik
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vitjar Ørsta/ Volda og Ulsteinvik tysdag 2. september

Svar på spm. 1125 fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen
Pensjonsinnbetalinger og konsekvenser for kommunene

Introduksjonsordninga ti år
Det er ti år sidan nykomne flyktningar gjekk frå å vere passive sosialhjelpsmottakarar til å bli aktive deltakarar i kvalifiseringsprogram. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) meiner det er verdt å markere.

Statsråd Vidar Helgesens program veke 36
Statsråden besøkjer denne veka Ukraina saman med utanriksminister Børge Brende.

20 ungdommer deler celle
Romania er flere ganger felt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for standarden i landets fengsler. Norske eksperter er engasjert for å hjelpe til med å bedre forholdene.

Kulturministeren gratulerer med VM-gull i roing
Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Birgit Skarstein med VM-gull i roing i Amsterdam.

Svar på spm. nr. 1135 fra stortingsrepresentant Terje Breivik

Se seminaret på nett - Hva mener Norge om fremtidens NATO?
Fredag 29. august avholdes det et seminar kl. 09.30-10.30 på Litteraturhuset i Oslo med temaet "Snart NATO-toppmøte: Hva mener Norge om fremtidens NATO?" Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende vil innlede på seminaret om norske posisjoner frem mot NATO-toppmøtet 4.-5. september. Seminaret er fulltegnet, men kan følges LIVE på nett-tv.

Norway, development and marginalized children

Utdanning for utvikling

Markering av helsenorge.no

Nye digitale helsetjenester
Helsenorge.no har passert 500.000 månedlige brukere, og har dermed befestet seg som innbyggernes digitale kanal mot helsetjenesten. Gjennom tjenesten "Min helse" har brukerne allerede i dag tilgang til flere digitale tjenester, og allerede i løpet av høsten vil det komme nye tjenester.

Innlegg ved lansering av rapport om utdanning og finansiering
- Det er ingen enkle svar på spørsmålet om hvordan forskjeller i utdanningsutbytte kan reduseres, og hvordan finansiering best kan gjøres slik at alle får tilgang og ulikheter ikke reproduseres. Men denne rapporten er et viktig bidrag i arbeidet for å nå de mest marginaliserte grupper barn og ungdom, sa statssekretær Hans Brattskar da rapporten ble lansert.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla