globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Høie til møte i Det Hvite Hus om global helsesikkerhet
Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar fredag 26. september på høynivåmøte i Det Hvite Hus i Washington D.C. om bedre global helsesikkerhet.

Norge lover økt støtte til Irak
- Dagens møte i Sikkerhetsrådet sender et viktig signal om internasjonal støtte til Irak i deres kamp mot ekstremistorganisasjonen ISIL, sier utenriksminister Børge Brende.

?Trygghetspatruljer? skal få tilgang til kollektivfelt
Samferdselsdepartementet tar sikte på å gi kjøretøy fra enkelte kommunale trygghetstjenester tilgang til å kjøre i kollektivfeltene.

Fikk innspill til ny folkehelsemelding
Regjeringen vil satse på psykisk helse, aktive eldre og helsevennlige valg i ny stortingsmelding om folkehelse.

Ny runde for kjøp av klimakvotar
Klima- og miljødepartementet annonserer i dag ei ny runde for kjøp av kvotar med sikte på at staten samla får levert om lag 30 millionar kvotar frå sårbare prosjekt.

Skattejurister på studietur til Brussel
Det internasjonale arbeidet mot skatteomgåelse og samspillet mellom norske regler og EU-retten var tema da EU-delegasjonen og Juristenes Utdanningssenter arrangerte seminar i Brussel.

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 39
Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

Presseinvitasjon: Mottar sluttrapport for Pilotprosjekt Østerdalen
Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet vil mandag 22. september motta sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen. Priv. til red.: Overleveringen skjer på NAV kontoret på Elverum kl. 0930. Pressen er invitert til å delta på overrekkelsen.

Sammen om råvarer som ikke ødelegger regnskogen
Klima- og miljøministeren, næringsministeren, landbruks- og matministeren og fiskeriministeren møtte norsk næringsliv i dag for å diskutere avskoging i utviklingsland.

Sikker deling av pasientopplysninger
For å sikre best mulig pasientbehandling er det viktig at relevante opplysninger følger pasienten. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring en ny forskrift for å sikre trygg utveksling av slike opplysninger.

Presseinvitasjon: Listhaug til Sør-Trøndelag
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er tirsdag 23. september på fylkesbesøk i Sør-Trøndelag. Hun skal innom flere gårdsbruk og møter og representanter for næringsmiddelindustrien.

FAOs matvare-prisindeks fortsetter å falle
Prisindeksen til FNs organisasjonen for landbruk og mat (FAO), falt ytterligere i august. Dette er femte måneden på rad hvor indeksen har gått ned og den har nå nådd det laveste nivået siden september 2010.

Høringsuttalelser (Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom...

Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Nett-TV: Overlevering av NOU: Tolking i offentleg sektor
Regjeringas offentlege utval som har sett på bruk av tolk i offentleg sektor legg fram si utgreiing og sine anbefalingar til statsråd Solveig Horne.

Opnigsinnlegg på Midt i Matfatet

Konferanse om norsk mat og planteproduksjon
Sted: Johann Olav Koss Auditorium i Vikingskipet, Hamar.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 39
Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2014.

Presseprogram for FNs 69. generalforsamling
Åpningen av FNs 69. generalforsamling markeres med én uke med høynivåmøter, fra mandag 22. september til fredag 26. september. Den norske delegasjonen ledes av statsminister Erna Solberg. Fra Norge deltar også klima- og miljøminister Tine Sundtoft og utenriksminister Børge Brende.

Regnskapslovutvalg oppnevnt
Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området.

Liv Holmefjord held fram som fiskeridirektør
Liv Holmefjord er i statsråd i dag utnemnd til fiskeridirektør for ein ny åremålsperiode på seks år.

Prop. 136 S (2013?2014) - Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll t...

Prop. 137 S (2013?2014) - Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mello...

Offisielt frå statsrådet 19. september 2014
I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal sjå på modernisering av rekneskaplovgivinga. Det vart òg oppnemnt eit utval som skal handsame lover, tiltak og ordningar for dei samiske språka.

Handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigh...
Utenriksdepartementet inviterer næringsliv og sivilt samfunn til innspillmøter om handlingsplanen for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Møtene foregår 13. og 17. oktober, og det blir også muligheter til å sende inn skriftlig innspill.

Utvalg skal styrke samisk språk
? Vi må styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester for den samiske befolkningen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag nedsatte han et offentlig utvalg som skal gå gjennom gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for de samiske språkene i Norge.

EU-erklæring om restriktive tiltak i anledning Russlands handlinger for å des...
20. august sluttet Norge seg til EU sin erklæring om restriktive tiltak i anledning Russlands handlinger for å destabilisere situasjonen i Ukraina.

Statsråd Vidar Helgesens program veke 39
Statsråd Helgesen held denne veka mellom anna innlegg under eit møte i Community of Democracies, om demokrati og menneskerettar i Europa.

Håp om demokratisk dialog i Sudan
Storbritannia, USA og Norge (Troika-landene) kom i dag med en felles uttalelse med støtte til den Afrikanske Unions arbeid med våpenhvile i de sudanske delstatene Sør-Kordofan og Blånilen. - Det er viktig å bringe alle partene i Sudan sammen i en nasjonal dialog for å drøfte landets politiske, økonomiske og sosiale utfordringer, sier utenriksminister Børge Brende.

Målrettar tilbodet med gratis kjernetid i barnehage
Sidan 2006 har staten hatt ei forsøksordning med gratis kjernetid i barnehage. No opnar barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne for at ordninga kan målrettast og utvidast.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla