globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Holdt innlegg om petroleumsforskning
Statssekretær Kåre Fostervold innledet onsdag på et seminar om petroleumsforskning i regi av Norges Forskningsråd. Seminaret var en del av konferansen og olje-messa Offshore Northern Seas (ONS).

Lien møtte Israels energiminister
Olje- og energiminister Tord Lien møtte tirsdag Israels energiminister og visestatsminister Silvan Shalom under ONS-konferansen i Stavanger.

Kulturministeren gratulerer med nytt norsk gull i Ungdoms-OL
Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Daniel Jensen med gull i internasjonal mixed stup i Ungdoms-OL i Nanjing.

Innlegg nettverksamling for ?Utvalde kulturlandskap i jordbruket?
Av: Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Presseinvitasjon: Listhaug på fylkesbesøk i Sogn og Fjordane
Fredag 29. august besøker landbruks- og matminister Sylvi Listhaug Sogn og Fjordane.

Prekvalifisering av Svenska Petroleum Exploration AS som operatør på norsk so...
Svenska Petroleum Exploration AS har blitt prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel.

Kunngjøring: Sentrale bygdeutviklingsmidler og tilskudd til omdømmebygging på...
Landbruks- og matdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til prosjekter innen følgende ordninger: Sentrale bygdeutviklingsmidler (5,5 millioner krone) og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet (1,4 millioner krone).

Forum Holzbau Nordic i Trondheim
Norden har lang erfaring med å bygge byer i tre med kortreiste materialer. Konferansen Forum Holzbau Nordic vil ta for seg hva som skal til for å videreføre denne tradisjonen og utvikle en framtidsrettet og bærekraftig byggenæring.

Svar på spørsmål om regjeringens kontakt med partene i Midtøsten-konflikten
Utenriksminister Børge Brende har svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om regjeringens kontakt med de ulike partene i konflikten mellom Israel og palestinerne.

?Masterstudium vil gi økt kvalitet i barnehagen
?Det nye masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold(HiØ) vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagene, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Invitasjon til å delta i reformprosessen
I dette brevet inviterer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ordførerne i alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Positivt med våpenhvile i Gaza
Etter 50 dager med blodig konflikt i Gaza mellom Israel og Hamas, er det positivt at en har lykkes å komme frem til en våpenhvileavtale, sier utenriksminister Brende.

Godkjenner hytteområde i Rindal kommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvidinga av Langlia hytteområde i Rindal kommune.

Høyring ? forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet
Samferdselsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT). Den nye forskrifta skal erstatte gjeldande forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015. Høyringsfrist er 13. oktober 2014.

50 millioner i humanitær bistand til Irak
- Situasjonen i Irak har utviklet seg fra vondt til verre over de siste ukene. Det er nå over 1,4 millioner internt fordrevne i landet og den humanitære situasjonen er svært vanskelig. Regjeringen bevilger derfor ytterligere 50 millioner kroner for å hjelpe de som er rammet av konflikten i Irak, sier utenriksminister Børge Brende.

Suksess med hurtigskoler i Afrika
Norge har i flere år støttet Strømmestiftelsens samarbeid med Mali, Niger og Burkina Faso om såkalte hurtigskoler. Disse har nådd nesten 90.000 unge mennesker som har falt ut av det ordinære skolesystemet. Nå skal konseptet videreutvikles.

Ny frist for partene i Sør-Sudan
- Det er beklagelig at partene i konflikten i Sør-Sudan hverken har oppfylt sine forpliktelser om våpenhvile eller rammene for en overgangsregjering slik de ble enig om i juni. Jeg oppfordrer partene i konflikten til å benytte den nye anledningen de nå har fått til å etablere en samlingsregjering med bred deltakelse innen 45 dager, sier utenriksminister Børge Brende.

Delte ut innovasjonspriser på ONS
Olje- og energiminister Tord Lien delte tirsdag ut tre innovasjonspriser under arrangementet Innovation Luncheon på ONS-messen i Stavanger.

Rindal kommune ? motsegn til arealdelen av kommuneplanen 2013?2022
Departementet godkjenner utvidinga av Langlia hytteområde i Rindal kommune. Departementet meiner omsynet til reindriftsinteressene er tilstrekkeleg ivareteke i arealdelen av kommuneplanen, og legg vekt på at dei samla grepa i planen bidreg til ein føreseieleg situasjon for tamreindrifta i Rindal kommune.

Kulturministeren gratulerer med medalje i Ungdoms-OL
Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Grace Bullen med gullmedalje i bryting i Ungdoms-OL i Nanjing.

Deler norske erfaringer med oljenykommer Island
Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) møtte mandag den islandske ervervs- og handelsminister Ragnheidur Elin Arnadottir i forbindelse med ONS 2014. Island har nylig startet med petroleumsvirksomhet og Arnadottir er i Norge for å lære mer om den norske petroleumsmodellen.

Interimstyre for nytt forskningsinstitutt er oppnevnt
Oppnevning av interimsstyre for fusjon av Bioforsk, Skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Innledet på ONS 2014
Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Offshore Northern Seas - ONS 2014. Foran en fullsatt sal benyttet han anledningen til å fortelle om sine perspektiver på fremtiden til norsk kontinentalsokkel.

Vil ha bedre kontakt mellom politi og publikum
? Vi ønsker at politiet skal ha mer kontakt med publikum, og vi vil at flere unge skal få en god og naturlig relasjon til politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Møtte Saudi Aramco-sjefen
Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) møtte søndag sjefen for verdens største oljeselskap Saudi Aramco, Khalid A. Al-Falih. Møtet fant sted i Stavanger i forbindelse med oljemessen ONS (Offshore Northern Seas).

Godskorridor Stockholm?Palermo utvidet til Oslo
- En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.

Perspectives on the future of the Norwegian Continental Shelf
We have the resources, we have world class suppliers and we have a predictable and stable framework. After more than 40 years of petroleum production, the NCS is still attractive - with a promising future.

Regjeringens budsjettkonferanse
Regjeringen møtes til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor onsdag 27. og torsdag 28. august.

Nye viktige tiltak for veteraner
-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, o...

Deltok på ONS-omvisning
Olje- og energiminister Tord Lien deltok mandag på omvisning på ONS 2014 i Stavanger med HKH Kronprins Haakon Magnus og statsminister Erna Solberg.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla