globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Verdier verdt å kjempe for
- I 1030 ble det kjempet med spyd og sverd. Skal vi vinne slaget om fremtiden, må det være våre verdier som er våre viktigste våpen, sa utenriksminister Børge Brende - før han presenterte hvilke verdier han mente det var verdt å kjempe for.

EU-erklæring om krisen i Sør-Sudan
17. juli sluttet Norge seg til EUs erklæring om krisen i Sør-Sudan.

Norge med på opprop om WTO-avtale
Norge og en gruppe industri- og utviklingsland har samlet seg bak et opprop for at arbeidet med avtalen om handelsforenkling, vedtatt på Bali tidligere i år, blir fullført innen fristen 31. juli.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 31, 2014
Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 31, 2014.

Fiskeriministeren besøker Måsøy i Finnmark 28. ? 29. juli
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Måsøy kommune 28. ? 29. juli. Statsråden skal møte fiskerne i kommunen, besøke en fiskeindustribedrift, et turistfiskeanlegg og et oppdrettsselskap.

Møre og Romsdal består av 4,5 prosent jordbruksareal
Jordbruksarealene i Møre og Romsdal er fragmentert. Totalt sett har arealet gått ned, men samtidig er det mange gårdbrukere som satser friskt. Økt andel leiejord gir utfordringer. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Hele 80 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon.

Statlig post digital i 2016
Innen første kvartal 2016 skal alle statlige etater som i dag sender post på papir, ta i bruk en ny løsning for sikker digital postkasse når de kommuniserer med innbyggere. Dette har regjeringen bestemt.

Helseberedskap i forbindelse med mulig trussel
I forbindelse med den mulige trusselen mot Norge, har Helse- og omsorgsdepartementet delegert til Helsedirektoratet å koordinere helsetjenestens håndtering av hendelsen. Dette er i tråd med etablert oppgavefordeling mellom departementet og direktoratet.

Forskrifter til voksenopplæringsloven
Denne forskriften gjelder for skoler som driver virksomhet etter voksenopplæringsloven kapittel 4 om diverse skoler.

Politiet iverksetter tiltak for å møte mulig trussel
PST har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På en pressekonferanse i dag ble det redegjort for hvilke tiltak politiet iverksetter for å møte denne mulige trusselen.

Pressekonferanse om mulig trussel

Utenriksministeren gratulerer nyvalgt president i Indonesia
Den indonesiske valgkommisjonen utpekte 22. juli Joko «Jokowi» Widodo til vinner av presidentvalget i Indonesia 9. juli. - Befolkningen i Indonesia har vist at de verdsetter landets demokrati og betydningen av frie og rettferdige valg, sier utenriksminister Børge Brende.

Husdyrnæring viktig i Sogn og Fjordane
I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite.

Organiseringen av brannvesenet må sees i en større sammenheng
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag offentliggjort to evalueringsrapporter, om brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya og om brannen i Gudvangatunnelen.

Krisen i Gaza: Utenriksminister Brende fordømmer det store tapet av sivile liv
- Det er nå nærmere 650 drepte i Gaza, hvorav mer enn 150 barn. Jeg opplever de militære angrepene mot Gaza som uforholdsmessige og Norge fordømte i vårt innlegg i FN de store og totalt uakseptable tapene av sivile liv, sier utenriksministeren.

Forretningsbygg i tre ? på Gran (!)
Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

Nasjonal reiseplanleggjar og elektronisk billettering: Betre og meir kundeven...
? Vi må gjere det meir attraktivt og lettvint å velje kollektive reisemiddel. Lett tilgjengeleg og påliteleg reiseinformasjon og enkel billettering er viktig for å få enda fleire til å reise med kollektivtransport.

Innlegg om situasjonen i Midtøsten
- Since our last meeting, the developments in the Middle East give cause for deep concern. For the fourth time in the seven years since Hamas took control over the Gaza Strip, violence has flared up and inflicted an intolerable toll on civilians, sa ambassadør Tine Mørch Smith i sitt innlegg om Midtøsten og det palestinske spørsmålet.

Forskrift om fremmede organismer sendt på høring
Miljødirektoratet sendte 15. juli, på vegne av Klima- og miljødepartementet, ny forskrift om fremmede organismer på høring. Høringsfristen er 15. oktober.

Statsministeren kondolerer etter flykatastrofen
Statsminister Erna Solberg sendte i dag kondolansebrev til Nederlands statsminister etter flykatastrofen i Ukraina.

Statsministeren kondolerer etter flykatastrofen i Ukraina
Brev fra statsminister Erna Solberg til statsministeren i Nederland, Mark Rutte.

TTIP og rammevilkår for industrien på dagsordenen i Milano
Næringsminister Monica Mæland deltok i uformelt møte for EUs næringsministre i Milano 21. juli. Tema for møtet var hvordan hensynet til industriens konkurranseevne kan ivaretas bedre ved utforming av EU-regelverk på ulike områder.

Valgte ny president for Kommisjonen
Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.

Tale ved markering av treårsdagen for 22. juli

Treårsdagen for 22. juli
Det er i dag fleire arrangement som markerer treårsdagen for angrepa på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Både i Oslo og på Utøya er det minnemarkeringar. I tillegg er det gudsteneste i Oslo domkyrkje.

Innlegg på Girl Summit 2014
- The Norwegian government is strongly committed to the fight against FGM (female genital mutilation), and child marriage, early and forced marriage, at home and in our international engagement, sa statssekretær Hans Brattskar i sitt innlegg på "Girl summit 2014: A future free from FGM and child and forced marriage".

Sjømatnæringens bidrag til verdiskaping øker
SINTEF har målt verdiskapingen fra norsk sjømatnæring siden 2004. ? De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Hordaland består av 4 prosent jordbruksareal
Krevende topografi og eiendomsstruktur med mange små driftsenheter kjennetegner landbruket i Hordaland. Framtidstroen er på topp i fruktområdene, mens gjengroing og landskapsendringer preger ytre deler av fylket. Hordaland er det fylket i landet med mest areal til frukt- og bærproduksjon.

Bedre ekspressbusstilbud
? Bruk av ekspressbuss kan gjøres enda mer attraktiv for de reisende og kan dermed bidra til å øke kollektivtrafikkens andel av all persontransport. Samferdselsdepartementet har invitert representanter for bussnæringen, fylkeskommunene og Statens vegvesen til et nærmere samarbeid om tiltak for å styrke ekspressbussenes rolle innenfor et samlet transportsystem, sier samferdselsminister Ketil...

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla