globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Forenkling, fornying og forbedring ? regjeringens ambisjoner for byggsektoren

Pressebreif om reservasjonsordningen
Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder pressebreif om reservasjonsordningen kl. 09.00 i dag.

Evaluering av Marco Polo-programmet
Marco Polo-programmet ble avsluttet ved årsskiftet 2013-2014. EU-programmet hadde som hovedmålsetting å fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem i Europa.

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og...
Fastsatt av Finansdepartementet 24.4.2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-41 tiende ledd.

Unntak fra reglene
Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging. I forbindelse med innføringen ble det varslet en høring om unntak fra reglene.

Norway?s position on the post-2015 agenda ? priorities and responsibilities
- De nye globale utviklingsmålene må være både ambisiøse og oppnåelige, sa statssekretær Bård Glad Pedersen i sitt innlegg på en nasjonal konferanse om de nye verdensmålene etter 2015 i Oslo 24. april.

Tildelingsbrev til CRIStin for 2014
Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrev til BIBSYS for 2014
Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrev til Artsdatabanken for 2014
Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet fra departementet til en underliggende virksomhet.

Varslar ny maritim strategi
Noreg har store moglegheiter i, på og under havet. No vil regjeringa legge fram ein ny maritim strategi.

Nytt reindriftsstyre oppnevnt
Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 1.4.2014 til 31.12.2017.

Foreslår lovendringer som følge av ny uføretrygd
Ny uføretrygd i folketrygden skal innføres fra 2015. Regjeringen la 11.april fram forslag til enkelte tilpasninger i folketrygdloven og i samordningsreglene.

Jordbruksforhandlingene: Krav fra næringen
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil legge fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger fredag 25. april kl 11.00

Verdens matproduksjon og klimaendringer
Alle land må endre sin matproduksjon til å tåle effekter av klimaendringer. Dette kom fram på FAOs syvende Forum for landbruk.

Ny grøntsatsing i Trøndelag
Trøndelag har et betydelig vekstpotensial for grøntproduksjon. Det er viktig å støtte opp under de etablerte produsentene og samtidig prøve å få tak i nye produsenter i de mest aktuelle produksjonene. Trøndelag har fra naturens side gode naturgitte forhold for produksjon av både grønnsaker, bær og poteter, dette vil en utnytte.

Summit for Food Security and Blue Growth
Minister of Fisheries Elisabeth Aspaker speech the Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growtht .

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester
Denne publikasjonen er laget som en håndbok for hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning Sør og Senter for omsorgsforskning Vest på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Forsvarsministeren åpner sikkerhetspolitisk konferanse
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpner fredag 25. april Norges største internasjonale sikkerhetskonferanse for unge voksne, som blir arrangert av YATA.

Det muliges kunst
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag overlevert rapporten ?Det muliges kunst? fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen.

Nordisk miljøministermøte og ministermøte om klima
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil mandag 28. april delta på det nordiske miljøministermøtet i Reykjavik på Island.

Tildelingsbrev til Norges forskningsråd for 2014
Tildelingsbrevet e det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Brende til Washington 24. og 25. april
Utenriksminister Børge Brende drar torsdag 24. april til Washington for å møte med den amerikanske utenriksministeren John Kerry.

Økende veksthusproduksjon og sommergrønnsaker i butikken
Runde tomater og gressløk er ukens nykommere på grønnsaksfronten. For agurker råder det en mer stabil situasjon enn normalt for denne tiden av året. Dersom alt går etter planen vil det bli høstet lollo- og hjertesalat i Rogaland i løpet av uken.

Statsråd Sanner til uformelt regionalministermøte i Athen
Regjeringen Solberg tar Europapolitikken på alvor. Statsråd Sanner deltar på EUs uformelle regionalministermøte i Athen fredag 25. april.

Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal ? miljø, teknologi og samhandling
Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer med nye arbeidsformer til hjelp for det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for fremtidig regjeringskvartal.

Avinor skiller ut flysikring i eget selskap
Det har i dag vært ekstraordinær generalforsamling i Avinor AS.

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund
På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Terramar AS og Oslo Economics AS gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for transportsystemet i Ålesund.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla