globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Nyheter fra Paragrafen.no finner du lenger ned på siden.

Juridisk bistand og tjenester.

Vi trenger alle juridisk bistand fra tid til annen. Nå kan du få den hjelpen du trenger direkte via internett til forhåndsavtalte priser så du slipper ubehagelige overraskelser i ettertid. I tillegg kan du laste ned et stort utvalg av kontrakter og avtaleskjemaer.


Juridisk bistand.

Legaliz Advokat ANS tilbyr rådgivning for brukere av graypages.no

Få rask og rimelig gjennomgang av din sak av profesjonelle advokater. Se nærmere på www.legalizadvokat.no/.Vi garanterer tilbakemelding og svar eller forslag til videre saksgang innen 24 timer.

Fyll inn navn og e-mail adresse nedenfor og en beskrivelse av det juridiske problemet du ønsker bistand til. Hvis svaret ikke er gratis, får du et prisoverslag for vår rådgivning samt forslag om eventuell videre håndtering av saken.

Legaliz vil så vurdere sakens rettslige sider og gi et konkret råd om hvordan saken stiller seg og en anbefaling av videre prosess gjennom vår krypterte E-saksgang. Du binder deg ikke til å bruke oss før du uttrykkelig har akseptert vårt pristilbud!

Priser juridisk rådgivning gjennom Legaliz E-saksgang:

  • Enkle svar og eventuelt anbefalinger om videre prosess - Gratis

  • Juridisk vurdering av din sak, kr 300,- eks.mva.

  • Arbeid på timebasis ved mer omfattende henvendelser kr 600,- pr time eks.mva

Ytterligere arbeid faktureres etter den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats (kr. 790,- pr. 01.01.2005). Det tas her forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og/eller domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger.

Fornavn:

Etternavn:

E-post:

Beskrivelse av det juridiske problem:

Henvendelser kan også sendes pr. vanlig e-post til: advokat@legaliz.no

Topp

Ta gjerne en titt i diskusjonsforumet til Legaliz. Der finner du kanskje nyttig informasjon om nettopp det du søker svar på.

LEGALIZ DOKUMENT

Juridiske dokumenter direkte på nett for brukere av graypages.no:

Lag dine juridiske dokumenter og kontrakter direkte på nett, og spar tid og penger! Legaliz tilbyr interaktiv utfylling av alt fra enkle til avanserte juridiske dokumenter når det passer for deg. Dokumentene er laget av profesjonelle advokater og er juridisk kvalitetssikret. Du får hele tiden interaktiv hjelp til selve utfyllingen. Utfra dine valg og innfyllingen vil dokumentet tilpasses og likevel hele tiden være i henhold til gjeldende lover og regler.

Som bruker av graypages.no, får du 10% avslag på normale priser.

Ansettelseskontrakt
Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Avtale om foreldreansvar for barn
Hvis foreldre ikke er gift, sier Barneloven at moren har foreldreansvaret alene. Hvis dette ønskes endret, må det lages en egen avtale om dette. Dette dokumentet lager en slik avtale hvor det kan velges hva slags foreldresansvar som ønskes.

Begjæring om tvangsfravikelse
Tvangsfravikelse begjæres for å få kastet ut en leietaker som ikke betaler eller på andre måter misligholder leieavtalen. Dette dokumentet lager en begjæring som kan sendes direkte til namsmannen.

Erklæring om uskifte med særkullsbarn
Etter reglene i Arveloven er det ikke anledning til å sitte i uskifte med førstavdødes særkullsbarn. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at særkullsbarn kan samtykke i uskifte ved en erklæring som kan lages med dette dokumentet.

Flyttevarsel etter husleieloven
Flyttevarsel for bruk ved tidsbestemte leiekontrakter. Hvis ikke leietaker flytter innen det avtalte opphør av leiekontrakten, er det viktig å sende et varsel som dette før utkastelse kan begjæres.

Fullmakt ved privat skifte av dødsbo
Fullmakt ved privat skifte av dødsbo genererer en generell fullmakt til en av arvingene eller en utenforstående, til å ta seg av formalitetene ved gjennomføring av skiftet.

Generell fullmakt
Fullmakt er praktisk hvor en person skal representere og/eller inngå en avtale på vegne av en annen. Dette dokumentet lar deg generere en generell fullmakt til bruk i de fleste forhold.

Generell kjøpekontrakt løsøre
Ved omsetning av løsøre mellom privatpersoner, typisk brukte gjenstander, anbefales det at det lages en kontrakt som regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med handelen. Denne kontrakten regulerer salg av annet løsøre enn bil/mc/båt.

Gjensidig testament
Gjensidig testament er et testament hvor to personer testamenterer hele eller deler av hver sin formue til fordel for hverandre. Denne kontrakten lager et slikt gjensidig testament.

Heving av leiekontrakt
Når en leiekontrakt må sies opp fordi leietaker ikke oppfyller sin del av leieavtalen, er det viktig at dette gjøres på riktig måte. Dette dokumentet lager et brev for heving av en husleiekontrakt.

Husleieavtale
En husleiekontrakt regulerer de økonomiske og praktiske forholdene i et leieforhold mellom den som eier og den som leier. Denne leiekontrakten kan tilpasses til å gjelde for både bolig, enkeltrom, garasje, forretningslokale og fritidseiendom.

Låneavtale
Enkel låneavtale formet som et gjeldsbrev mellom to parter, med angivelse av bl.a. lånebeløp, rentesats, forfall og eventuelle vitner.

Nøytral reklamasjon ved kjøp av fast eiendom
Oppdages det feil eller mangler ved kjøp av fast eiendom, er det meget viktig å sende en reklamasjon så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget. Dette dokumentet lager en gyldig reklamasjon overfor selger.

Omsetningsgjeldsbrev
Et omsetningsgjeldsbrev er et lånedokument hvor selve pengekravet kan overdras til en ny kreditor.

Samboeravtale
En samboerkontrakt regulerer de økonomiske forholdene mellom samboere. Bruk denne kontrakten til å sikre dere på en fornuftig måte, både under samlivet og ved et eventuelt brudd.

Testament
Med et testament regulerer testator hva som skal skje med den delen av formuen som fritt kan testamenteres bort. Dette dokumentet lager et ordinært testament med angivelse av hvem som tilgodeses og hva som testamenteres bort.

Varsel husleieøkning
Etter Husleieloven av 1999 er det strenge reguleringer for når, hvordan og hvor mye en husleieøkning kan skje. Dette dokumentet lager et gyldig varsel om husleieøkning i henhold til lovens krav.

Varsel om utkastelse
I husleieforhold hvor leien ikke betales, er det viktig å sende påkrav med varsel om utkastelse. Dette dokumentet lager et varsel om utkastelse når skyldig leie ikke blir betalt.

Topp

Andre nettressurser med juridisk relatert innhold.

Jusstorget
Jusstorget ønsker å gjøre det så lettvint som mulig for deg å finne fram i regel- og paragrafjungelen på egenhånd. På Jusstorget finner du vegledning og kanskje løsninger på juridiske spørsmål du har som privatperson eller næringsdrivende.

LovData
Lovdata tilbyr mye informasjon gratis på Internett. Her vil man blant annet finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter - både sentrale og lokale, ferske Høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser og Norsk Lovtidend avd. I og II for de siste årene.

Domstolene
På disse sidene får du generell informasjon om rettsvesenet i Norge og en nærmere beskrivelse av de enkelte instansene.

Eurett.no
Eurett.no er en ressursside for innhenting av informasjon om EU/EØS-rettslige emner.

Iktrett.no
Iktrett.no er en ressursside for innhenting av informasjon om IKT-rettslige emner.

Juss-Buss
Juss-Buss kan tilby gratis juridisk rådgivning innenfor flere felt, og drives av juss-studenter i Oslo på idealistisk grunnlag

Paragrafen
Paragrafen.no har som formål å gi en oversikt over alle norske nettsteder med juridisk innhold. Vi legger forholdene til rette for at brukerne gjennom Paragrafen lett kan finne frem til det stoffet de leter etter på internett. Vi går inn for å være fullstendige på kjerneområdene og mer selektive på de perifere områdene. Utenlandske nettsteder er bare ført opp hvis de har direkte betydning for norsk rett.

Topp

Nyheter fra Paragrafen.no


Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla