globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Den synlige bygdelegen
Allmennmedisinen lever i fullt monn i Norge, kanskje aller mest på bygda. Faget rommer alt og krever at du skal diagnostisere, kurere, behandle, lytte, støtte og trøste. På bygda er legen i tillegg synlig i alt hun gjør.

Nærvær og fravær
Høsten 2016 innføres det nye fraværsregler i skolen. Elevene vil da trenge legeerklæring ved fravær av helsegrunner. Det kan bli utfordrende for både legene, foreldrene og ungdommene selv.

Flere mekanismer ved iskemisk hjerneskade
En strøm av kalsiumioner inn i nervecellene kan være én av flere viktige årsaker til vevsskaden som oppstår ved hjerneslag.

Nye psykoaktive stoffer
Stoffene betegnes som «novel psychoactive substances» (NPS), her gir vi en oversikt over dagens kunnskap om disse stoffene.

Rusmidler et tastetrykk unna
Narkotikamarkedet har forandret seg de siste årene, og internett er blitt en stadig viktigere omsetningskanal.

Stor økning av nye syntetiske rusmidler
Bare siden 2010 er det rapportert over 100 nye psykoaktive stoffer i Norge. «Designerdopet» utgjør en stor utfordring for helsevesenet.

Tren smart eller tren deg smart?
Hos voksne gnagere er det påvist at aerob trening øker nevrogenesen i hippocampus, men det er uklart om høyintensitetstrening og styrketrening har samme effekt.

Klassekamp for leger
Noen ganger må legen minne arbeidsgiver på hvem som skaper verdiene.

Diabets og amming
Kvinner med svangerskapsdiabetes som ammer, reduserer risikoen for å utvikle type 2-diabetes sammenliknet med dem som ikke ammer, viser en ny studie.

Skjellsettende medisin
Før de antibiotiske midlene ble tilgjengelig kunne en liten skramme føre til infeksjon og død, så det er kanskje ikke så rart at det i denne gamle annonsen skrytes uhemmet.

Kreft, epidemiologi og kjernekraftverk
Massemediene fremsatte mørke spådommer om økt kreftfare etter Tsjernobyl-ulykken i Ukraina. I dag ? 30 år etter ? kan vi trekke konklusjonene om hvordan det har gått.

Global bruk av opioider mot smerter
Bruken av smertestillende medikamenter som inneholder opioider, har økt på verdensbasis, men i mange land er bruken for lav.

Utdatert kunnskapsgrunnlag for betablokkere etter hjerteinfarkt?
Behandling med betablokkere etter hjerteinfarkt er basert på studier fra tidlig i 1980-årene.

Sover du dårlig?
Kognitiv atferdsterapi og meditativ bevegelsestrening kan gi bedre søvnkvalitet.

«Schizofrene» mus med hjerneforandringer
Studier med en musemodell med mutasjoner knyttet til blant annet schizofreni hos mennesker viser aldersbetingede forandringer i hippocampus assosiert med svekket sosialt minne.

Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?
Ved trisomi 13 eller 18 er dødeligheten svært høy. Nytten av eventuelt keisersnitt er ikke dokumentert, det har ikke vært vanlig å tilby dette. Kan det være riktig å tilby keisersnitt ved kjent trisomi 13 eller 18 likevel?

God langtidsbeskyttelse av BCG-vaksine
BCG-vaksinen kan halvere risikoen for tuberkulose i en 40-årsperiode etter vaksinering.

Drapet på Svarstad
Rettsmedisin anno 1753.

Blå resept eller blåresept?
Stikkprøver viser at disse to formene brukes om hverandre.

Nattevakt gir dårligere kognitiv prestasjon
Hukommelse, oppfatning, kognitiv fleksibilitet og hvor raskt informasjon ble bearbeidet ? alt svekkes etter nattarbeid.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla