globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Smertebehandling gjør demente mer aktive
Underdiagnostisering og mangelfull behandling av smerte er vanlig hos sykehjemspasienter med demens. Mange er ikke i stand til å uttrykke smerte, og atferdsproblemer er en ikke uvanlig konsekvens. Smertebehandling reduserer plagene og øker pasientenes daglige aktivitetsnivå, viser en norsk studie.

Er lavkarbodiett bedre enn diett med lite fett?
En ny studie viser at etter ett år har en diett med lavt innhold av karbohydrater større effekt på vektreduksjon og kardiovaskulære risikofaktorer enn en fettfattig diett. Men studien har noen svakheter, og de nordiske kostrådene fra 2013 anbefaler at vi spiser mindre mettet fett, slik også Verdens helseorganisasjon anbefaler, sier professor Kjetil Retterstøl.

Utbrent?
Utbrenthet har ikke bare med jobben å gjøre, den kommer når jobb og privatliv tærer på hverandre, skriver Olaf Gjerløw Aasland, seniorforsker ved Legeforskningsinstituttet.

Den flyktige friskheten
Kjære lege, du som kan ? ta til orde for å snakke om hva det vil si å være frisk. Det er ikke enkelt, men det må gjøres. Og i den debatten er vi alle kvalifiserte. Den flyktige friskheten trenger hjelp, skriver gjesteskribent Finn Dag Steiro.

Forebygging av kjemisk vold i Syria
Kjemiske stridsmidler utvikles målrettet for hensynsløs og blind massevold. Teknologi og legevitenskap misbrukes for å ødelegge og terrorisere samfunn. En serie nervegassangrep i Syria våren og sommeren 2013 demonstrerte kapasitet og vilje til kjemisk vold i konflikten, skriver Jon Magnus Haga. Han er blant annet avdelingslege i Kystvakten og i vår støttet han Sjøforsvarets eskorte av kjemiske stridsmidler ut av Syria.

På begge sider av bordet
Liv Walseth fikk tilværelsen snudd på hodet da mannen fikk hjerneslag. Så ble hun selv alvorlig syk. En filosofisk tilnærming til livet og pasientene har hjulpet henne med å finne balansen i etterkant. ? I motsetning til patogenese, det som gjør oss syke, er salutogenese det som gjør oss friske. Interessen for salutogenese førte meg videre til å se på prosessen mot å kunne gjøre gode valg, sier hun.

Internasjonal helse og global helse ? hva er forskjellen?
De siste 15???20 årene har begrepet global helse i stor grad overtatt for internasjonal helse. Dette gjenspeiler behovet for å beskrive verdens helseutfordringer i lys av samfunnsstrukturer og overnasjonale politiske beslutninger, skriver Unni Gopinathan i språkspalten.

Markov-modellering
Helseøkonomiske analyser brukes til å beskrive forholdet mellom kostnader og helsegevinster ved ulike behandlinger og forebyggende tiltak. Analysene er ment å være til hjelp ved prioritering. I analysene søker man å ta høyde for at sykdomsforløp varierer over tid og at ressursbruk og effekter varierer mellom individer. Markov-modellering er en vanlig måte å ivareta denne variasjonen på. Seniorforsker Erik Nordet gir i en kronikk konkret eksempel på hvordan slik modellering gjøres.

«Å lære dem denne kunst»
Spesialisering av leger foregår i hverdagen, i den kliniske tjenesten på den enkelte avdeling. God spesialistutdanning krever en arbeidshverdag der det legges til rette for mester-svenn-læring, skriver medisinsk redaktør Hanne Støre Valeur på lederplass.

Kjære doktor: Spør meg rett ut
Pasienter med spiseforstyrrelser forteller ikke om sykdommen uoppfordret. De trenger at legen spør dem direkte. Sju symptomer går igjen.

Ulike slankedietter er like gode
Effekten av forskjellige kommersielle slankedietter hos overvektige er stort sett den samme ? på kort sikt. Det viser en ny studie. Lavkarbodietter og dietter med lavt fettinnhold ga omtrent samme vektreduksjon etter 12 måneder. Studien viser imidlertid ikke hvordan det gikk på lengre sikt.

Legers egenbehandling ? riktig eller galt?
- Jeg har inntrykk av at de fleste leger har lært at det er galt å behandle seg selv, men at nesten alle gjør det allikevel. Mine egne erfaringer tyder på at det er behov for noen retningslinjer, skriver Jon Haffner, pensjonert kirurg og professor emeritus.

Cerebral parese og familiær risiko
Cerebral parese er den vanligste grunnen til fysisk utviklingshemming hos barn, og risikoen øker med grad av slektskap. Barn av foreldre med cerebral parese har seks ganger så høy risiko for å få sykdommen sammenliknet med barn av foreldre uten sykdommen. Det viser en studie forskere fra Universitetet i Bergen nylig har publisert i BMJ.

Retningslinjer påvirker ikke sykmeldingsomfanget
I 2007 ble det innført nye retningslinjer for sykmelding i både Norge og Sverige. Sykmeldingsomfanget er imidlertid ikke vesentlig endret i de to landene etter dette. Diskusjoner legene imellom og samtalen mellom lege og pasient synes å bety mer for beslutningen om å sykmelde eller ikke enn retningslinjene, skriver Dag Brekke i en kommentarartikkel.

Transfusjonsmedisin ved et hundreårsmerke
Det er 100 år siden den første norske avhandlingen om et transfusjonsmedisinsk emne. Da var transfusjon nesten ukjent som behandlingsmulighet. I 2014 er transfusjon en mangeartet basisaktivitet ved alle somatiske sykehus, avhengig av både frivillige blodgivere og internasjonal mangemilliardindustri. Alternativer til transfusjon er på vei inn, men trolig vil helsetjenesten også i 2114 være avhengig av å kunne transfundere blod- og plasmaprodukter fra blodgivere.

Ebolaepidemien i Vest-Afrika
Den pågående ebolaepidemien har allerede rammet flere mennesker enn alle tidligere kjente ebolaepidemier til sammen, og estimater tilsier at hundretalls til tusentalls nye mennesker vil bli smittet ukentlig i de nærmeste månedene.

Horisontal og vertikal arbeidsdeling
Lett med horisontal arbeidsdeling, vanskeligere med vertikal, vanskeligst med vertikal som har blitt til horisontal. Les seniorforsker Olaf Gjerløw Aaslands tanker om hvordan leger deler det omfattende og raskt voksende medisinske fagfeltet mellom seg.

Har offentlig helsemonopol en fremtid?
Bærekraftig økonomisk kreativitet og vekst følger av uavhengige økonomiske aktørers prøving og feiling koordinert av prismekanismene. I et helsemonopol akkumuleres kostbare feilbeslutninger over tid i mangel av uavhengige helseentreprenører og fører i økende grad til ineffektive og dyre helsetjenester, skriver professor Halvor Næss i en kommentarartikkel.

Systematikeren
? Skulderen er yndlingsleddet mitt, slår Satya Pal fast. ? Skulderlidelser er lette å diagnostisere, og vi allmennleger kan gjøre mye for pasientene med enkle midler. En skulder blir aldri kaotisk når vi undersøker den systematisk, sier han, vel vitende om at mange kolleger ikke deler denne erfaringen. Les mer i portrettintervjuet.

Befriende ord fra legen
«Som snørr fra øynene,» sa fastlegen til meg. Det var de fineste ordene jeg hadde hørt på lenge. Fine fordi de var så enkle og beskrivende, så lette å bringe videre. Et eller annet sted, mellom det tunge fagspråket i vitenskapelige tidsskrifter og det unyanserte i de mest overfladiske avisartiklene, kan vi kanskje litt oftere finne de magiske ordene som vil glede både fagfolk og journalister ? og ikke minst leserne, skriver helsejournalist og gjesteskribent Leni Aurora Brækhus.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla