globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Hvitrosa kar i øyebunnen
En mann i begynnelsen av 20-årene tok kontakt med legevakt grunnet aksillære sår som ikke ville gro. Han hadde i barnealder blitt behandlet for epilepsi, men var ellers frisk. Blodsukker målt ved legevakten viste en verdi på 21,2 mmol/l og han ble derfor akuttinnlagt i medisinsk avdeling under diagnosen nyoppdaget diabetes.

Legehelter ? og antihelter
Behandlingen som tilbys pasientene, skal være vitenskapelig dokumentert og fortrinnsvis nedfelt i faglige retningslinjer. Pasienten skal informeres om fordeler og ulemper ved behandlingsalternativene og selv medvirke aktivt i beslutningene. Medisinske tiltak skal være godt dokumentert, og pasienter skal delta i beslutninger om egen behandling. I kritiske situasjoner kan dette være umulig å få til.

En kvinne i 70-årene med dekompensert hjertesvikt under operasjon
Ved generell anestesi kan eldre pasienter med symptomgivende hjertesvikt være en utfordring. Akutte hemodynamiske forandringer kan inntreffe. En lite brukt behandlingsmetode ble løsningen denne gang.

Klasehodepine
Klasehodepine er svært smertefullt. Typisk for tilstanden er tilbakevendende anfall med strikt ensidig intens smerte bak eller rundt øyet, ledsaget av autonome symptomer i ansiktet på den samme siden. Det tar ofte lang tid før pasienten får riktig diagnose og behandling. Vi ønsker derfor å belyse tilstanden.

Klinisk oversikt
I dette nummer av Tidsskriftet publiseres den første artikkelen i vår nye sjanger Klinisk oversikt. Dette er narrative oversiktsartikler basert på forfatterens egen erfaring og et skjønnsmessig litteraturutvalg. Artiklene vil bli indeksert i PubMed på vanlig måte. Det er vårt håp at en god klinisk oversikt skal være som en god forelesning, der erfarne spesialister på en pedagogisk og praktisk nyttig måte gir til beste sin subjektive utvelgelse og vekting av flere typer erfaring.

Er en belastet barndom knyttet til kortere telomerer?
Kortere telomerer er muligens knyttet til psykososial belastning i barndommen. I mange studier ser man en sammenheng mellom belastende barndomsforhold og kortere telomerer, selv om forskningsgrunnlaget ikke er entydig.

Ett år som medisinsk redaktør
I løpet av dette året har jeg lært mye om hvordan en vitenskapelig redaksjon jobber og hvor mye arbeid som ligger bak hver enkelt artikkel. Det gjøres en rekke redaksjonelle vurderinger rundt aktualitet, nyhetsverdi, publiseringsetikk, sjangerkriterier og ? ikke minst ? om budskapet vil nå leseren. Man kan si noe om det meste, men måten man gjør det på er avgjørende.

Feelgood på Lillestrøm
Ravi Gulati var barnelege ved en brannskadeavdeling i India. Alle de tragiske barneskjebnene ble så psykisk belastende at han dro fra sykehuslivet. Til slutt havnet han som allmennlege i Norge. I et hvitt hus på Lillestrøm har han og kona fastlege- og fysioterapipraksis. To av døtrene er også blitt leger. Sønnen hoppet av medisinstudiet, så han er «bare» blitt statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Sportslig språkforvirring
Begrepene tennisalbue, golfalbue og epikondylitt er misvisende. Vi foreslår heller å bruke betegnelsene lateral og medial epikondyalgi. Det skriver Frederik Emil Juul og hans medforfattere i språkspalten.

Resistent trubadur
Med allsang og nystemt gitar er Morten Lindbæk en populær foreleser ved Det medisinske fakultet i Oslo. Men sangen er ikke for moro skyld. ? Det å synge gir ofte et bra apropos til det vi snakker om, sier han. På kontorveggen hans henger et innrammet bevis på at publikum er enig. Mottaker av medisinstudentenes pris for beste underviser i 2003 er over gjennomsnittet glad i sang og musikk.

Svarte flekker under foten
En kvinne i slutten av 20-årene, tredjegangsgravid i annet trimester, uten komplikasjoner, oppdaget svarte flekker på fotsålen. Det ble funnet åtte mørke, makulære hudforandringer med en diameter på 1???5 mm på den ene fotsålen.

En mann i 70-årene med hypertensjon og akutte brystsmerter
En mann i begynnelsen av 70-årene var nylig kneoperert da han fikk akutt innsettende retrosternale smerter og ble innlagt i sykehus. Et sjeldent funn kunne forklare symptomene ? eller var funnet tilfeldig?

Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall
Førstegangs generalisert tonisk-klonisk krampeanfall er en hyppig årsak til akuttinnleggelse. Anfallene inndeles i provoserte og uprovoserte. Inndelingen har betydning for valg av behandling og for vurdering av risikoen for nytt anfall. En grundig utredning er avgjørende for å kunne skreddersy behandlingen til den enkelte pasient

Flere doktorgradsprosjekter i helseforetakene
Antallet doktorgradsprosjekter gjennomført i helseforetakene er mer enn doblet i perioden 2006???14. Universitetssykehusene står for et klart flertall av disse, men de andre helseforetakenes bidrag har økt kraftig. Andelen leger som avlegger doktorgrad i helseforetakene har vært på vei ned, men var rekordhøy i 2014.

En baker med astma
En mann i 30-årene med mistenkt bakerastma hadde sluttet som baker for å unngå å utvikle kronisk astma. Sykehistorien passet med diagnosen, men det var ikke blitt utført objektiv astmadiagnostikk mens pasienten var i eksponering. På grunn av videre yrkesvalg og de økonomiske konsekvensene en arbeidsbetinget astma ville kunne gi i fremtiden, ønsket pasienten en sikker diagnose.

Legar må bidra i medisinsk grunnutdanning
Ingen trur ein kjem ut frå universitetet og kan alt ein treng for å vere lege gjennom livet. Faget veks, endrast og krev livslang læring. Heldigvis. Grunnutdanninga er grunnmuren i legeyrket. Korleis kan vi alle bidra til at grunnmuren passar til morgondagens bygg?

Praksiskonsulentordningen ved et veiskille
Praksiskonsulentordningen skal bedre samarbeidet mellom allmennleger og sykehusleger og forbedre pasientforløpet. For å unngå at ordningen kun blir et talerør for sykehusene er en revitalisering nå nødvendig.

Betyr Alzheimers sykdom demens?
Diagnosen Alzheimers sykdom settes sannsynligvis ofte uten at kriteriene for demens er oppfylt ? men det er ikke lett å forstå forskjellen på Alzheimers sykdom og demens.

Giardia-utbruddet i Bergen 2004 ? hva var smittekilden?
Den omfattende rapporten om Giardia-utbruddet i Bergen i 2004 viste at sannsynlig smittekilde var en kloakklekkasje som forurenset drikkevannet. Flere forhold ved epidemien gir grunn til å vurdere en annen hypotese om smittekilden.

Å sette brukeren i sentrum ? allerede som student
Hvordan skal vi lære fremtidige leger å samhandle godt med pasienter og annet helsepersonell? I et nytt studieopplegg ved Universitetet i Oslo skal studentene spille fastlege i et ansvarsgruppemøte rundt en ruspasient. Erfaringene fra en pilot er så gode at vi allerede nå ønsker å dele erfaringene med andre.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla