globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Anmeldelse: Interessant, liten bok om stort tema

Kjernesunn drikke
Etter at fenomenet radioaktivitet ble oppdaget på 1800-tallet, oppsto kommersielle produkter med påståtte helsegevinster. Museet på Ullevål sykehus har utstilt en krukke som avgir radioaktivitet til drikkevann. Flere aktører var meget «radioaktive» i markedsføringen, blant annet produsenten av mineralvannet Farris. Nils Andreas Quisling, kvinnelege i Kristiania, solgte gjennom butikk selvtappet kildevann fra hytta på Nesodden.

Anmeldelse: Tankevekkende om sykdomsårsaker
Selv om man ikke alltid vil være enig i forfatterens syn på sykdomsårsaker, gir boken et interessant grunnlag for refleksjon som kan være nyttig for kolleger som er opptatt av slike problemstillinger.

Undersøkelse og behandling av brudd og pseudartrose i skafoid
Brudd i båtbeinet, os scaphoideum, rammer ca. 2 000 pasienter årlig i Norge. Utredning og diagnostikk kan være vanskelig, og frakturer blir oversett. Tradisjonelt har skafoidfrakturer blitt gipset, men siste tiår har skruefiksering av frakturer økt og gitt håp om høyere tilhelingsfrekvens og bedre funksjon. Noen skafoidfrakturer blir ikke diagnostisert i akuttfasen og noen gror ikke etter behandling. Pasientene kan da ende opp med en smertefull psuedartrose. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over utredning, behandling og resultater etter skafoidfraktur.

Blødningsrisiko ved bruk av nye antikoagulantia
Risikoen for gastrointestinal blødning ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene dabigatran og rivaroksaban er omtrent som ved bruk av warfarin. Dette viser to amerikanske studier.

Mikrobesamfunnet i tarmen ? flora eller fauna?
Bør ordet «tarmflora» lukes bort fra vår språklige hage? Både bakterier, virus, sopp og parasitter inngår i det komplekse økosystemet, fordøyelseskanalen, som ved en fellesbetegnelse ofte benevnes «tarmfloraen».

Tarmfloraentusiast
Johannes Espolin Roksund Hov er lege i spesialisering ved Seksjon for gastromedisin og forsker ved Norsk senter for PSC ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Farspermisjon ? en nyttig erfaring!
Farspermisjonen gir meg muligheten til å bli kjent med mitt eget barn og bringer samtidig med seg nyttig erfaring å ta med videre i mitt kliniske virke.

Vektendring etter menopausen gir flere brudd
Både vekttap og vektøkning etter overgangsalderen er assosiert med økt antall brudd. Etter menopause øker beinresorpsjonen og risikoen for osteoporose. I en amerikansk studie som nylig er publisert i BMJ, har man undersøkt bruddfrekvensen hos kvinner med vektendring etter menopausen.

Hvem var Pylorica?
Pylorica var kallenavnet til en kvinne som satt i luken ved inngangen til det gamle Anatomisk institutt i mange tiår. Alle som studerte medisin i Oslo frem til 1961, møtte henne der. Kallenavnet er intuitivt for oss medisinere ? det er en kvasilatinsk hunkjønnsform av pylorus, lukkemuskelen til magesekken. Vi var nesten litt redd henne. Hun passet på at vi ikke slapp inn i det aller helligste uten at vi viste adgangskortet, som skiftet farge for hvert semester.

Mary Lyon og hypotesen om X-kromosominaktivering
Kvinner har to X-kromosomer, menn bare ett. Hvorfor har ikke kvinner også dobbelt opp av genproduktene som bestemmes av gener på X-kromosomet? Den britiske genetikeren Mary Lyon beskrev i et kort leserbrev i Nature i 1961 hypotesen om X-kromosominaktivering. Hypotesen, som for lengst er bevist, har hatt store konsekvenser for vår forståelse av X-bundet arv og er et av de første kjente eksempler på epigenetisk regulering.

22. juli ? min historie
- Et øredøvende, vanvittig smell. Jeg skjønte ikke at det var trykkbølgen fra bomben jeg kjente gjennom kroppen. Omgivelsene i Y-blokken var med ett uvirkelige. Korridoren utenfor kontoret mitt ble innhyllet i en tynn, hvit tåke. Les Nille Lauvås' opplevelser fra 22. juli.

Mange glioblastomer vokser raskt før operasjonen
Det er stor variasjon i glioblastomers veksthastighet. Enkelte svulster kan bli dobbelt så store i perioden mellom diagnose og operasjon viser en ny norsk studie.

Utenlandske leger i norsk psykiatri ? behov for en mentorordning?
Utenlandske leger opplevde i liten grad språk- og kulturproblemer og var mindre positive til en mentorordning enn det norske leger var. Dette viser en studie basert på fokusgruppeintervjuer med leger i spesialisering i psykiatri.

Mannen som misliker ros
? Æ fløy rundt med John Fredriksen i privatflyet hans for å se på sykehus. Æ sa at et nytt Radiumhospital ville koste tre milliarder. Han syntes det var billig, ville betale av egen lomme. Æ takka nei, siden ledelsen ved Oslo universitetssykehus ikke ville drive det videre som et komplett kreftsenter.

Nødtorakotomi
En mann ble påført multiple knivstikk. Han var initialt våken og snakket med prehospitalt personell, som registrerte svak carotispuls ved avreise fra skadestedet. Transporten til sykehus tok åtte minutter. Underveis ble han livløs. Det ble ikke utført hjerte-lunge-redning. Han ankom traumestuen uten målbart blodtrykk, med pulsløs elektrisk aktivitet og bilaterale dilaterte og lysstive pupiller. Det var to stikkåpninger i venstre thorax.

Kromosomdelesjon gir forsinket utvikling
En delesjon på kromosom 12 kan forklare forsinket psykomotorisk utvikling og dårlig vekst hos noen barn.

Legens venteværelse
Medisin og kunst: Vi ser distriktslegen, i hvit frakk og med en sigarett i hånden, som en tung autoritet i lokalsamfunnet, en mann som kan utgjøre forskjellen på liv og død. Og bildet er knapt noen nøytral fremstilling av den myndige mannen.

En ungdom med luftveisplager og kortvarig feber
Valg av behandling på legevakt kan være utfordrende. Særlig tidlig i sykdomsforløpet kan de kliniske tegnene være sparsomme, og man har begrenset med diagnostiske hjelpemidler. Noen ganger er veien åt skogen brolagt med gode intensjoner.

Fysisk aktiv uten å trene?
Helsemyndighetene gir anbefalinger for hvor mye fysisk aktivitet den norske befolkning trenger. Men hva kreves i praksis for å følge anbefalingene? Her foreslår vi hvordan leger kan videreformidle anbefalingene på en enkel, rask og forståelig måte til pasientene. Fysisk aktivitet, definert som enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur som resulterer i vesentlig økning av energiforbruket utover det man har i hvile (1), var tidligere en nødvendighet for å overleve. I dag kan vi fint klare dagens gjøremål uten store kroppslige bevegelser.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla