globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Overbelegg og faregrense for dødelighet
? En studie om dødelighet ved høyt pasientbelegg er blitt mye sitert, men faregrensene er ikke overførbare til norske sykehus, skriver kommentarforfatterne.

Eldre bør behandles som yngre
En norsk studie viser at eldre med hjerteinfarkt kan ha stor nytte av invasiv behandling i tillegg til annen medisinsk behandling.

Over 80 år og hjerteinfarkt
I europeiske retningslinjer anbefales rask invasiv koronarutredning ved akutt koronarsyndrom uten ST-elevasjon. Nytten av slik utredning hos de eldste har inntil nylig vært dårlig dokumentert.

Intrakranial arteriedisseksjon
En tidligere frisk kvinne i 20-årene fikk intens hodepine etterfulgt av akutt høyresidig hemiparese og afasi under en joggetur.

Google-leger
Truer internett legenes profesjonelle autonomi?

Adrenalin ved hjertestans?
Pasienter som får adrenalin intravenøst tidlig etter hjertestans på sykehus har dårligere prognose enn dem som ikke får det.

«Mentalen» ? fra mentalsykehus til dollhus i Bergen
I 1833 trådte Bergens Mentale Sygehus ? populært kalt «Mentalen» ? i virksomhet.

Major og Schirmers Gaustad
Psykiateren Herman Wedel Major planla Gaustad Asyl sammen med sin svoger, arkitekten Heinrich Ernst Schirmer samtidig som den første norske sinnsykeloven ble utarbeidet.

Da sinnssykeloven var 86 år
I et nummer av Tidsskriftet i 1934 er det et innlegg av den kjente «sinnssykelæge» Henrik Dedichen. På dette tidspunkt i livet har han bare igjen å skrive sitt «psykiatriske testamente».

Ultralyd som integrert del av medisinstudiet
Ved innføring av ny studieplan ved medisinstudiet i Oslo har man satset på ultralyd som en viktig del av utdanningen fra begynnelse til slutt.

Studieplanen fra studentenes perspektiv
? Målet for alle parter har vært å komme nærmere den ideelle medisinerutdanningen, selv om vi har vært uenige i veien dit.

Den nye studieplanen i Oslo
? Studiets innhold er endret for å møte samfunnets behov, samtidig som planen gir økt mulighet for individuell faglig fordypning.

Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern
De norske kontrollkommisjonene ble etablert samtidig som Lov om Sindsyges Behandling og Forpleining ble vedtatt i 1848. Herman Wedel Major sto bak.

Herman Wedel Major ? personen, legen og reformatoren
Herman Wedel Major har satt varige spor i norsk medisinsk historie med sine omfattende reformer for mennesker med psykiske lidelser.

Psykiatrien inn i norsk medisin
Som et ledd i folkehelsearbeidet og utviklingen av en nasjonal medisin på 1800-tallet kom også psykiatrien inn. Følg sommerens spennende dypdykk i norsk, psykiatrisk historie.

Olaf Bulls dikt Metope ? lest som terapeutisk samtale
Metope er et av de mest verdsatte diktene i norsk lyrikk.

Rask forverring av kognitiv funksjon
Vi presenterer en kvinne med en uvanlig årsak til kognitiv svikt som viste seg å være reverserbar.

Motbakkemannen
«Det er i motbakke man lutres», heter det. Møt Stener Kvinnsland. Han har hatt rikelig med anledning til og «lutres».

Snakk om sex
Sex er en viktig del av livet til mange pasienter. Snakker vi for sjelden om det på legekontoret?

Ny serie i Tidsskriftet
Legelivet er så mye mer enn jobben som gjøres på legekontoret eller på sykehuset. Det ønsker vi å vise i vår nye serie.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla