globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Overvektige barn i Latin-Amerika
Overvekt og fedme er utbredt blant barn og unge i latinamerikanske land, til tross for at underernæring eksisterer i de samme områdene. ? De fleste av disse landene er i den spesielle situasjon at de har en samtidig forekomst av både under- og overernæring. Underernæring i tidlig alder er en risikofaktor for senere utvikling av overvekt, sier barnelege Pétur B. Júlíusson ved Haukeland universitetssykehus.

Færre diabetikere får senkomplikasjoner
Forekomsten av alvorlige senkomplikasjoner som hjerteinfarkt og slag har gått ned blant amerikanske diabetikere. Dette viser en nylig publisert studie.

Pasientinformasjon påvirker medikamentvalg
Leger informerer ofte pasientene om effekten av behandling. Det er ikke likegyldig på hvilken måte de gir slik informasjon.

Bærekraftig afghansk anestesikompetanse
Skader etter skudd, eksplosjoner og trafikkulykker utgjør en betydelig del av det kliniske bildet ved akuttmottak i Afghanistan. Anestesiologisk kompetanse er spesielt viktig for å begrense morbiditet og mortalitet hos befolkningen i det voldsherjede landet. Norge har gjennom flere år bidratt til å utvikle anestesimiljøet ved det offentlige sykehuset i Mazar-e Sharif gjennom det såkalte Anestesiprosjektet.

Prioritering ? er alle gode ting bare tre?
Prioriteringer i helsetjenesten skal baseres på tre kriterier: alvorlighetsgrad av tilstanden, nytte og kostnadseffektivitet. Disse kriteriene ble etablert av Lønning-utvalgene, men er de fortsatt tilstrekkelige?

Afghanistan ? politiopprustning for den avgjørende timen
Lemlestelse og død er en del av hverdagen til mange afghanere. Politiet er spesielt utsatt. De er ofte først på skadestedet etter fiendtlige angrep og blir jevnlig også selv utsatt for voldshandlinger. Gjennom Forsvarets politirådgivningsbidrag i Afghanistan, Norwegian Police Advisory Team (NOR PAT), utarbeidet den norske forsvarslegen Jon Magnus Haga høsten 2013 en modell for å styrke sanitetsberedskapen hos politiet i Mazar-e Sharif i Afghanistan.

Gir søvnvansker i svangerskapet barseldepresjon?
Søvnvansker hos gravide kvinner som tidligere har vært deprimerte, kan være en klinisk markør for ny depresjon etter fødselen, viser en norsk studie. Dette åpner opp for nye muligheter for forebygging av barseldepresjon, skriver Signe Dørheim og Malin Eberhard-Gran, som sammen med Bjørn Bjorvatn står bak artikkelen som er publisert i PLoS ONE.

Om åndssvake i etterkrigstidens Norge
I en artikkel i Tidsskriftets sommernummer ønsker litteraturviter og førsteamanuensis Linda H. Nesby å vise hvordan Gaute Heivoll i boken Over det kinesiskehav tematiserer forhold i nyere norsk åndssvakehistorie, nemlig praksisen med å plassere pasienter i privat pleie, og loven fra 1934, som ga adgang til å sterilisere psykisk utviklingshemmede. Ved hjelp av en historie basert på virkelige hendelser setter han søkelys på et lite påaktet tema. I boken utfordres synet på hvem som gir og hvem mottar omsorg samt begreper som galskap og normalitet.

Sårtilheling fremmes av manipulerte veksthormoner
Dyreforsøk viser at transgene vekstfaktorer gir raskere tilheling av sår og knokkelbrudd. Funnene ble nylig publisert i Science. ? Denne studien er svært interessant, sier professor Guttorm Haraldsen, leder for K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og forskningsgruppeleder ved Avdeling for patologi.

En ung jente med brudd i underekstremitetene og økende bevissthetspåvirkning
En ung jente ble innlagt med brudd i underekstremitetene etter en trafikkulykke. Ved innleggelsen var hun våken, klar og orientert, men i påvente av operasjon ble hun vanskeligere å få kontakt med. Selv om det ikke var erkjent skade på luftveier eller lunger, hadde hun flere oksygenmetningsfall og trengte tilførsel av oksygen.

Justering av legemidler er bedre enn renal denervering
Ved behandlingsresistent hypertensjon er det bedre å justere legemiddelbehandlingen etter hemodynamiske avvik enn å gjøre radiofrekvensablasjon av nerveender i nyrene. Dette viser en fersk norsk studie.

Kvinne med residiverende uveitter og nevrologiske utfall
En kvinne i 40-årene ble innlagt ved universitetssykehus med to ukers sykehistorie med økende hodepine, gangvansker og nedsatt allmenntilstand. Hun hadde mange års sykehistorie med uveitter og nevrologiske symptomer bak seg, men på tross av omfattende utredning var diagnosen fortsatt usikker. I denne Noe å lære av-artikkelen kan du lese hva legene til slutt fant ut.

Medisin for samfunnskroppen
Gjennom heile forfattarskapen har eg vore opptatt av at skarpe motsetningar ? mellom høgt og lågt, fattig og rik, vulgært og forfina, stygt og vakkert, godt og vondt ? kan koma til uttrykk i ein og same person. På samfunnsnivå toppar slike kontrastar seg i spenningsforholdet mellom barbari og sivilisasjon. Gir ein seg først i kast med dette stoffet, kjem ein uavvendeleg til Det tredje riket og det store sivilisasjonssamanbrotet i moderne tid. Konsentrasjonsleiren Auschwitz har sidan blitt symbolet på dette samanbrotet, skriver Kjartan Fløgstad i en kronikk.

Se opp for røvertidsskrifter
Useriøse tidsskrifter som fremstår som vitenskapelige, men som forsøker å lure deg for penger, bør på norsk kalles røvertidsskrifter. Det er lett å bli lurt når man gjerne vil ha sine forskningsartikler publisert raskt og bekymringsfritt, skriver assisterende sjefredaktør Erlend Hem i Språkspalten.

Farlig tiltrekning
Svelging av magneter eller én magnet og metallbiter kan være farlig, fordi de kan tiltrekkes av hverandre fra forskjellige tarmavsnitt over tarmveggen. Det er beskrevet perforasjoner, fistler og volvolus forårsaket av svelgede magneter. Magnetene bør, hvis mulig, hentes ut endoskopisk (1). Problemet er sannsynligvis økende, fordi magnetisk leketøy er blitt populært.

Jakten på det utenomjordiske
Han starter arbeidsdagen kl 0530. Samtlige ferieuker hvert år investerer han i vedlikehold av et brattlendt småbruk på Sunnmøre. Elling Ulvestad er en godt jordet professor med kunnskap om den fysiske, tungdrevne verden. Han tiltrekkes av fenomener som unndrar seg forklaringer. Les portrettintervjuet med ham i Tidsskriftets sommernummer.

«La dem falle»
Flere danske kommuner har en instruks som oppfordrer medarbeiderne i helsetjenesten til å la de gamle falle. Hensikten er å unngå at helsepersonell blir skadet i det de tar i mot. Så hva skal en stakkars pleier gjøre hvis moralen sier: Grip inn!, mens arbeidsinstruksen sier: La være!, spør gjesteskribent Sven Egil Omdal.

Nye norske retningslinjer for resynkroniseringsterapi ved hjertesvikt
Nylig er det publisert norske retningslinjer for behandling av hjertesvikt med kardial resynkroniseringsterapi. Vi mener flere bør henvises til denne behandlingen som både øker overlevelse, bedrer livskvalitet og reduserer antall liggedøgn i sykehus hos pasienter med hjertesvikt, skriver Torbjørn Holm og Erik Kongsgård i en kommentarartikkel.

Antiepileptika og medfødte misdannelser
Bruk av antiepileptika under svangerskapet kan gi økt risiko for fosterskade. Av barn født av 813 norske kvinner som brukte antiepileptika under svangerskapet, hadde 34 alvorlige misdannelser, hyppigst kardiale. Rundt en firedel av disse ble ikke avdekket rett etter fødselen, men senere i det første leveåret. Det viser en studie Karl O. Nakken og medarbeidere har gjort.

Vi må feie for vår egen dør
Alvorlig syke pasienter bør ha én lege å forholde seg til under sykehusoppholdet. Vi bør raskt bli enige om at det ikke er bra å måtte forholde seg til 90 ulike leger. Men slett ikke alt som er galt i helsevesenet, er systemets feil. Det er mye vi som leger kan gjøre noe med hvis vi bare prioriterer det høyt nok, skriver assisterende sjefredaktør Erlend.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla