globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Forekomsten av føflekkreft øker igjen
Etter en periode med fallende insidensrater har forekomsten av føflekkreft økt jevnt de siste ti årene. Det er derfor på tide å intensivere den forebyggende innsatsen. Overdreven soling bør unngås uansett alder, og solarium bør ikke brukes, skriver professor Marit B. Veierød i en kronikk.

Når eldre tar sitt eget liv ? gjør det noe?
Selvmord hos eldre vekker liten oppmerksomhet i Norge, og forebygging i denne aldersgruppen står ikke på dagsordenen. I en ny handlingsplan er riktignok eldre menn nevnt som en utsatt gruppe ? de eldste mennene har den høyeste selvmordsraten av alle aldersgrupper i Norge ? men forslagene til tiltak er ikke imponerende: Fire linjer om støtte til eldresentre. Det gir grunn til noen refleksjoner, skriver overlege og spesialist i geriatri, Ildri Kjølseth.

Legelivsstil
En sunn og frisk legestand er bra for folkehelsen. Selvsagt finnes det storrøykende leger, alkoholiserte leger og overvektige leger. Men de er så få at vi trygt kan si at den norske legestanden som gruppe har en sunnere livsstil enn de fleste andre yrkesgrupper ? og det er bra også for pasientene, skriver Olaf Gjerløw Aasland, seniorforsker ved Legeforskningsinstituttet.

Hjelp oss med høye stoler
- Jeg har nettopp byttet hofteprotese. Erfaringene fra sykehus, rehabiliteringssenter og legesentre er at det ikke finnes høye stoler på disse stedene. Det må det gjøres noe med, skriver pensjonist Per Storås i en kommentarartikkel i Tidsskriftet. - Årlig opereres det inn omtrent 7 000 hofteproteser, kunstige hofteledd, og omtrent 5 000 kneproteser på landsbasis. Vi er mange med samme hverdagsutfordring, skriver han.

Spille hverandre gode
Mer ressurser i norsk kreftforskning bør brukes på å optimalisere behandlingen av og omsorgen for pasientene og mindre på «å løse kreftgåten», mener Jon Håvard Loge. Uten å se seg bak skulderen eller senke stemmen, hevder han at den molekylærbiologiske forskningen tiltrekker seg uforholdsmessig mye penger og oppmerksomhet ? til dels heiet frem av legemiddelindustrien ? ved å overselge den kliniske relevansen av sine funn.

Utmattelse etter hodeskade og hjerneslag
Utmattelse er et vanlig symptom etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade. Likevel spriker prevalenstallene, kunnskapen om mulige patofysiologiske mekanismer er begrenset, og kunnskapsgrunnlaget for dagens behandlingspraksis er svakt.

Selvmord blant leger
Leger har forhøyet selvmordsrate, men utviklingen går trolig i riktig retning. Det er viktig å fange opp dem som sliter i en tidlig fase, slik at de kan få hjelp før problemene blir så store at det utvikles selvmordsfare.

Utilregnelig i gjerningsøyeblikket?
I mange kriminalsaker hvor den tiltalte blir frifunnet grunnet utilregnelighet, kan det tyde på at det ikke er noen årsakssammenheng mellom sykdom og handling. Det viser en studie fra NTNU.

Trening kan svekke hjertefunksjonen ved kardiomyopati
Høyintensiv trening kan svekke hjertefunksjonen til pasienter med arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati og hos genbærende familiemedlemmer som ikke har utviklet sykdom. Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati (ARVC) er en arvelig form for kardiomyopati, der hjertemuskelceller nekrotiserer og gradvis blir erstattet med fett- og bindevev. Denne prosessen disponerer for ventrikulære arytmier. Trening gir økt risiko for arytmier, og sykdommen er forbundet med idrettsdød og plutselige dødsfall hos unge mennesker.

Ny og bedre HPV-vaksine
En ny vaksine mot humant papillomvirus (HPV) gir like god antistoffrespons som dagens vaksine og beskytter mot flere virustyper. ? Tidligere studier har estimert at den nivalente vaksinen gjennom beskyttelse mot de fem nye kreftfremkallende HPV-typene vil kunne øke beskyttelse mot så mye som 90 % av alle tilfeller med livmorhalskreft og 80 % av høygradige celleforandringer, sier Ole-Erik Iversen, som er norsk medforfatter av studien.

Tar helt av: Skråblikk fra et sykehusmottak
Eivind Lilleås er lege i spesialisering ved Orkdal sjukehus og beskriver hverdagen ved et vanlig norsk sykehus på en slik måte at tusenvis av legekolleger, annet helsepersonell, pasienter og pårørende har latt seg begeistre, sjokkere og dele. Artikkelen hans har i skrivende stund blitt klikket på over 60 000 ganger, og saken er delt over 13 000 ganger på Facebook.

D-vitamin reduserer ikke smerter
Tilskudd av D-vitamin gir ikke mindre muskel- og skjelettsmerter og hodepine enn placebo. Det viser en ny norsk studie.

Skadelig «naturmedisin»
Naturmedisiner er ikke alltid naturlige og harmløse. Preparater solgt som urtemidler kan være toksiske, forurenset eller tilsatt potente virkestoffer. Dette kan ha alvorlige følger. En mann i 40-årene kom til legen sammen med kona. Hun hadde lagt merke til at han hadde endret utseende i løpet av de siste 5???6 månedene: Han hadde blant annet gått opp i vekt og blitt rund i ansiktet.

Infrarød spektroskopi ? gullstandard for nyresteinsanalyse
Konkrementer i urinveiene kan skyldes en rekke underliggende forstyrrelser eller sykdommer. Kjennskap til sammensetningen av urinveiskonkrementer er viktig for å kunne tilby steinspesifikk behandling, kartlegge årsaken til steindanningen og sikre optimal individualisert forebyggende behandling og dermed hindre danning av nye steiner. Nyresteinsanalyse anbefales i basisutredningen av steinsykdom. Infrarød spektroskopi anses som gullstandard for analyse av nyrestein.

Bedre legemiddelbehandling av eldre
For å oppnå riktig legemiddelbruk hos eldre er vurderingsinstrumenter nyttige. Nå er den nye versjonen av START og STOPP, Europas mest brukte vurderingsinstrument på dette området, oversatt og tilpasset til norsk, skriver Anette Hylen Ranhoff og medarbeidere i en kommentarartikkel.

Tro, håp og terapi
? Deler du opp mennesket i bio-psyko-sosiale enheter, slik psykiatrien nå gjør, hvordan skal du sette det sammen igjen? spør Einar Johnsen, norsk nestor innen psykoterapi. ? Vi opplever jo oss selv som noe helhetlig, sier han. Den tidligere avdelingsoverlegen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus bodde sine første leveår på Dikemark, der faren var lege. Siden skulle han også samarbeide tett med sin far, psykiater Gordon Johnsen.

Skråblikk fra et sykehusmottak
- Jeg er sykehuslege og prøver å gjøre en god jobb, men må daglig forholde meg til et organisatorisk uføre. Jeg jobber i et system hvor ting gjøres på en ineffektiv og håpløs måte. Det medfører at jobben jeg gjør ofte blir middelmådig, og det tærer på motivasjon, humør og livsgnist, skriver Eivind Lilleås. Han er lege i spesialisering ved Orkdal sjukehus.

Hvem har villedet Trond Mohn?
Det medisinske fagmiljøet har gjennom flere tiår understøttet myten om at løsningen på «kreftgåten» ligger bak neste sving. Faktum er at dagens kreftepidemi ikke er et problem som moderne medisin er i ferd med å løse ? den er et problem vi er i ferd med å skape. Det er derfor nødvendig å formidle en mer realistisk forståelse for kreft og kreftforskning, skriver professor Jarle Breivik.

Mødre som ammer og ikke ammer
Enslige, unge og førstegangsfødende og mødre til barn med lav fødselsvekt kan ha behov for økt støtte og tilrettelegging dersom de ønsker og har mulighet for å amme. Ammekyndige helsestasjoner ser ut til å kunne gi en økt andel kvinner som ammer etter de seks første ukene. Det viser en studie fra Bergen.

Are Brean fungerende redaktør
Charlotte Haug har sin siste dag som ansvarlig redaktør for Tidsskriftet i dag. Medisinsk redaktør Are Brean vil fungere som sjefredaktør fra i morgen.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla