globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Legemiddelreklamen forteller halvsannheter
Bare rundt halvparten av påstandene i legemiddelreklame mottatt av allmennleger var korrekte og klinisk relevante, viser ny studie.

Ulik kompetanse hos leger
Leger med utdanning fra land utenfor EU og EØS vurderes som faglig svakere enn leger med britisk utdanning. ? Funnene er relevant for norsk helsevesen, sier professor Jan Frich ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

PSA-screening av 60-åringer?
Screening for prostataspesifikt antigen (PSA) hos 60-åringer har bare effekt over et bestemt PSA-nivå. Det viser en studie publisert i BMJ.

Kom deg opp av stolen!
Middelaldrende personer med høy fysisk funksjonsevne lever lenger enn dem med lav fysisk funksjonsevne. I en norsk studie publisert i BMJ er 53-åringer testet i gripestyrke, balanse og i å reise seg fra stol ti ganger. De som ikke gjennomførte noen av testene hadde 12 ganger høyere dødelighetsrate enn dem som gjennomførte alle.

Ikke mer tarmkreft etter adenomfjerning
Risikoen for å dø av tarmkreft er ikke høyere hos pasienter som har fått fjernet kolorektale adenomer enn i normalbefolkningen. Det viser en studie forskere fra Universitet i Oslo har gjord, og som nå er publisert i New England Journal of Medicine.

Manglende jording i Kambodsja
Gavmilde donorer sørger for at lokalsykehus og helsesentre i fattige strøk av verden mottar avansert diagnostisk og terapeutisk utstyr. Brukerne får opplæring i bruk av utstyret, men vedlikehold og kunnskap om farer ved det elektriske anlegget blir ikke ivaretatt. Medisinskteknisk utstyr kan dermed bli en helserisiko for både pasienter og ansatte.

Språket og den trivielle sykdommen
- Jeg hørte det godt. Svært godt faktisk, det var tross alt jeg selv som sa det: «Det er jo helt sykt!». Det jeg lot diagnostisere, med relativt høy stemme og tydelig diksjon, var at varen med de edleste dråper, dyrket og bearbeidet i det franske Champagne-distriktet ifølge ordboken nå kunne staves med «sj» ? sjampanje.

Helseforetakenes forskning er høyt sitert
Hvor ofte en vitenskapelig artikkel siteres av andre forskere brukes ofte som et uttrykk for artikkelens innflytelse og implisitt også for kvalitet. Blant artikler med forfattere fra norske helseforetak i perioden 2005???11 var artikler fra Helse Stavanger og Diakonhjemmet sykehus mest sitert. Oslo universitetssykehus og Helse Bergen hadde flest høyt siterte artikler. Hvordan skal slike studier tolkes?

Vitenskapelige nigeriabrev
Terskelen for å bli invitert til å bli medlem i en redaksjonskomité kan noen ganger være lav. Selv med en beskjeden publikasjonsliste mottar jeg ukentlig useriøse, masseproduserte e-poster med invitasjoner til å sende inn manuskripter, delta på kongresser (gjerne som «main speaker») eller sitte i redaksjonskomiteer. Tidsskriftenes navn er ofte mistenkelig like navnene på anerkjente tidsskrifter, skriver Kashif Waqar Faiz i en kommentarartikkel.

Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten
Departementets forslag til ny forskrift om aborthenvisning undergraver samvittighetsfriheten og truer fastlegenes autonomi. Det skriver Eilif Haaland og medarbeidere i en kommentarartikkel.

Kjendisforeleseren
Han er Norges mest kjente lege, men har ikke drevet mest med medisin. Nå er han blitt «den kontaktspøkende foreleseren» for medisinstudentene i Bergen. Han har sunget Tenke sjæl, men Flode er ikke med. Han underviser i tabu, stiller skarpe spørsmål til pasientene og insisterer på at studentene må stikke fingeren i rumpa.

Mål for gode lærere
I praksis er det nesten bare forskningspublisering som gir akademisk meritt ved universitetene. Så lenge det er slik, vil studentundervisningen alltid bli nedprioritert, skriver medisinsk redaktør Petter Gjersvik på lederplass. Men belønning virker. Bør man innføre karakterer for lærerne og deres undervisning?

Medisinstudiet - et strev
Ferske medisinstudenter kan vente seg både teoretisk strev, ujevn selvtillit og en risiko for at pasientkontakten drukner i selvopptatthet. Medisinstudiet har forbedringspotensial.

Selvmord ? ikke bare ved psykisk sykdom
Det hevdes ofte at psykisk sykdom spiller en viktig rolle ved rundt ni av ti selvmord. Dette kan gi inntrykk av at så lenge det ikke er tegn til psykisk sykdom, er det liten fare for selvmord, og at det viktigste forebyggende tiltak mot selvmord er å diagnostisere og behandle psykisk sykdom. Det finnes ikke valid forskning for at det er slik.

Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?
Skjønnlitteraturen kan gi oss bedre innsikt i menneskers liv, helse og sykdom. Også pasienter skriver om sykdom og sine opplevelser som pasient. Kan slike pasienttekster være nyttige i klinisk arbeid? Hva kan litteraturvitenskapelige perspektiver tilføre i en klinisk sammenheng?

Tannhelse ved bruk av bisfosfonater mot brystkreft
Kjeveosteonekrose er en sjelden, men alvorlig komplikasjon til bisfosfonatbehandling og andre beinresorpsjonshemmere som denosumab. Forebyggende tannbehandling er det viktigste tiltaket for å unngå tilstanden, og retningslinjer for håndtering av tannproblemer ved adjuvant bisfosfonatbehandling mot brystkreft er nå tilgjengelig.

Årsaker til mødredødsfall
Dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel er fortsatt utbredt i mange land, men årsaker og forekomst varierer mellom ulike regioner. En ny studie viser at det var 2,4 millioner mødredødsfall fra 2003???09. Nær 73 % skyldtes direkte årsaker som blødning, hypertensjon og sepsis, mens de resterende dødsfallene skyldtes indirekte årsaker som hivinfeksjon, epilepsi og selvmord.

Tarmkreftscreening har god effekt
Screening med sigmoidoskopi gir redusert forekomst og dødelighet av kolorektal kreft. Det viser NORCCAP-studien, den største randomiserte undersøkelsen som noen gang er gjennomført i Norge. Over 98 000 friske personer fra Telemark og Oslo er inkludert. Studien publiseres i JAMA i dag.

Legemiddelgjennomgang ? viktig tiltak for bedre behandling
Legemiddelskader kan i stor grad forebygges med enkle tiltak. Et slikt tiltak er legemiddelgjennomgang, og nå har Legemiddelverket laget en sjekkliste for legemiddelgjennomgang. De oppfordrer leger, særlig fastleger, til aktiv bruk av denne metoden for å forebygge legemiddelskader.

Muskeldystrofi hos gutter
Duchennes muskeldystrofi er en av de mest alvorlige muskelsykdommene i barnealder. De siste 20 år er det etablert behandlingstilbud som har bedret pasientenes livskvalitet og levetidsutsikter betydelig. Barn som får diagnosen i dag kan ha håp om å overleve og ha etter forholdene god livskvalitet inn i 30???40 års alderen.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla