globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Pris for tuberkuloseutbrudd
Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne av artikkelen om tuberkuloseutbrudd på Østlandet publisert i Tidsskriftet i 2015.

Uro i England
En utvikling mot tøffere arbeidsvilkår har ført til streik blant yngre leger i England.

Endoskopisk kirurgi
Endoskopisk kirurgi i mage-tarm-kanalen ble utviklet i Japan i 1990-årene som en minimalt invasiv metode for å fjerne svulster i en tidlig fase med gastro- eller koloskop istedenfor med åpen eller laparoskopisk kirurgi.

Reduksjon av hjertedød skyldes ikke statiner
I kampen mot hjerteinfarkt er statiner blitt en av de mest solgte medikamentgruppene fra norske apotek.

Tidsskriftet for 100 år siden
Med første verdenskrig som bakteppe ? hva publiserer og skriver man om, i for eksempel et medisinsk tidsskrift?

Atsjo!
Denne våren sprang bjørka i nærmest et inferno av pollen. Injeksjonsbehandling med glukokortikoider er en utbredt, men ikke veldokumentert behandling.

Fysisk aktivitet hos unge beskytter mot type 2-diabetes
God fysisk form når man er ung kan beskytte mot type 2-diabetes i voksen alder.

Proteinintoleranse ? et oversett helseproblem
Proteinintoleranse innebærer at enkelte proteiner fra mat kan fremkalle sykdom.

Færre dør i krybbedød
Forekomsten av krybbedød i USA sank betydelig fra 1983 til 2012. Det gjorde også antall dødsfall hos spedbarn av andre årsaker.

Infeksjoner oppstått utenfor sykehus
Det engelske uttrykket community-acquired infection bør oversettes med infeksjon oppstått utenfor sykehus.

Forebygger ikke for tidlig fødsel
Vaginal progesteronbehandling i graviditet forebygger ikke for tidlig fødsel, viser ny studie.

RhD-immunisering i svangerskap
Forekomsten av immunisering hos RhD-negative gravide med RhD-positivt foster er dedusert betydeig med innføring av postnatal profylakse med anti-RhD-immunglobulin.

Bortfall av støtte til prevensjonsklinikker har konsekvenser
Lavterskelklinikker i Texas har mistet offentlig støtte, nå ser man konsekvensene.

Blodgivere og bruk av legemidler
Norge er blant landene i Europa med færrest blodgivere og har de siste årene vært avhengig av å importere plasmaprodukter. Det er ikke uvanlig at potensielle, norske blodgivere avvises på grunn av legemiddelbruk, men mange medisiner er likevel forenlige med blodgivning.

Nasjonalt verktøy for bestemmelse av termin og fosteralder
Helsedirektoratet anbefaler bruk av ett nasjonalt verktøy, eSnurra, for å bestemme termin og fosteralder.

Kampen mot unødig prøvetaking
I laboratoriene forsøker vi å legge til rette for korrekt bruk av analyser. Det er lett å møte seg selv i døren.

Polyheksanid som antiseptikum?
Studier viser antimikrobiell effekt mot grampositive bakterier, gramnegative bakterier og Candida albicans. Bivirkningene er få.

Signalvei som biomarkør ved nevroblastom
Kan skreddersydd behandling av pasienter med nevroblastom snart bli virkelighet?

Den synlige bygdelegen
Allmennmedisinen lever i fullt monn i Norge, kanskje aller mest på bygda. Faget rommer alt og krever at du skal diagnostisere, kurere, behandle, lytte, støtte og trøste. På bygda er legen i tillegg synlig i alt hun gjør.

Nærvær og fravær
Høsten 2016 innføres det nye fraværsregler i skolen. Elevene vil da trenge legeerklæring ved fravær av helsegrunner. Det kan bli utfordrende for både legene, foreldrene og ungdommene selv.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla