globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Hvem skal trøste knøttet?
Hun tror på avhengighet, kontinuitet og at alt har sin tid. Det kvalifiserer til en plass blant rødlistede arter, både i kulturen og i psykiatrien. Sidsel Gilbert er radikal, stillferdig og kompromissløs i sitt forsvar av de sårbares rett til beskyttelse, respekt og vekstvilkår. Verden kan saktens trenge en storesøster som henne.

Råd ved glemt epilepsimedisin
Hvilke råd bør vi gi pasienter med epilepsi som har glemt å ta medisinen sin? Lillian Reiter og Karl Otto Nakken ved Spesialsykehuset for epilepsi mener det beste rådet er å ta dobbelt dose medisin i etterkant av én glemt dose. Dette er i motsetning til hva som står i pakningsvedleggene til flere av epilepsimedikamentene.

Når leger finner narkotika
En overlege ble frifunnet av Høyesterett for å ha ødelagt bevis for politiet. Han hadde handlet i tråd med taushetsplikten, og dette satte straffansvaret til side. Saken bør føre til en gjennomgang av helsevirksomheters kommunikasjon med politiet, skriver advokat i Legeforeningen, Lars Duvaland.

Pasientens rett til å bestemme
Pasienter har rett til å medvirke ved beslutninger om egen behandling, men forskning tyder på at det er et stort sprik mellom lovens krav og klinisk praksis. Det er nødvendig med en kulturendring i helsetjenesten. Dette krever tid og tålmodighet, skriver Pål Gulbrandsen og medarbeidere i en kronikk. God kommunikasjon med pasientene er like viktig som medisinsk kunnskap.

Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol og alkohol?
Det er vanlig praksis å advare mot samtidig bruk av metronidazol og alkohol pga. antatt fare for en antabusliknende reaksjon. Kunnskapsgrunnlaget for dette rådet er svakt. Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at metronidazol ikke hemmer enzymet acetaldehyddehydrogenase, slik disulfiram gjør. Det er konklusjonen til Hilde Fjeld og Guttorm Raknes i en oversiktsartikkel.

Bør traumatiske hudsår lukkes innen åtte timer?
Man har lenge ment at primær lukking av traumatiske hudsår senere enn åtte timer etter skade øker risikoen for sårinfeksjon. Kliniske studier gir ikke støtte til en slik tidsfrist. Mange sårskader kan sannsynligvis lukkes senere enn åtte timer etter skade uten økt infeksjonsrisiko, konkluderer Knut Steen i en oversiktsartikkel.

Knuser medisinske myter
Rekk opp hånden den som har lært at man må lukke traumatiske hudsår før det har gått åtte timer, og at man ikke må kombinere metronidazol og alkohol. Men er det sant?

Med gehør for hud
Myten om hudleger er at de forordner de samme klissete salvene til alle pasienter og med det har ryddige arbeidsdager uten nevneverdige utfordringer. Denne myten punkteres raskt når Theis Huldt-Nystrøm slipper seg løs og beskriver faget han har levd og åndet for i snart 25 år.

Å overbringe en vond beskjed
Nylig ble jeg akuttinnlagt i sykehus. Der ble jeg vitne til noe som forskrekket meg både som medmenneske og prest, skriver Karen Onshuus, prostiprest i Østre Aker ? Groruddalen prosti i Oslo.

Luftegårder i psykiatrien ? et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
Luftegårder i psykiatriske døgninstitusjoner skal sikre pasientene frisk luft og bevegelse, men kan også bidra til stigmatisering. Vi mener luftegårdene fortsatt er et nødvendig virkemiddel for å dekke legitime pasientbehov, men det må stilles krav til kvalitet og beskyttelse mot innsyn, skriver Pål Hartvig og Carl Fredrik Haaland. De er begge psykiatere ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus.

Klimakamp er helsearbeid
Fortsatt mangler effektive tiltak som kan hindre klimaendringer med meget alvorlige konsekvenser for liv og helse. Forebyggende tiltak vil kreve en snuoperasjon i samfunnsutvikling og livsstil slik at forbruk av fossilt brennstoff raskt reduseres. Helsearbeidere har et særlig ansvar for å bidra til dette, skriver professor emeritus Gunnar Kvåle.

Debatt om det norske helsevesenet
For 17 år siden publiserte Charlotte Haug og Ole Berg en analyse i Nytt Norsk Tidsskrift om det norske helsevesenets problemer og floker. Er analysen fortsatt gjeldende? Er helsevesenets floker de samme? Velkommen til debatt på Litteraturhuset!

Termografi ved frostskader i Forsvaret
I 2013 registrerte Forsvaret 143 personer med perifere frostskader, og oppmerksomheten rundt militær opplæring i mestring av kulde er økt. Vi ønsker nå å bruke infrarøde varmekameraer for å identifisere soldater med særskilt risiko samt til diagnostikk av frostskader, skriver Arne Johan Norheim og kolleger i en kommentarartikkel.

«Villa Sult» ? et uklokt navnevalg
«Villa Sult» er navnet på et nytt institutt for spiseforstyrrelser i Oslo. Jeg synes det er et useriøst og respektløst navn, skriver Kathinka Aslaksen, spesialist i barnesykdommer ved Sørlandet sykehus, i en kommentarartikkel.

Pasienter i krise
Hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er det viktig å strukturere behandlingsopplegget. Ved Sykehuset Namsos har de erfart at en strukturert tilnærming bedrer prognosen for denne gruppen pasienter i krise.

Tvilsom effekt av renal denervering
Renal denervering er blitt fremstilt som en ny behandling av terapiresistent hypertensjon. Etter at det er utført flere prospektive, randomiserte, kontrollerte og til dels blindede studier, har resultatene av behandlingen gått fra «lovende» til «tvilsom effekt». Metoden har per i dag ingen plass i behandlingen av terapiresistent hypertensjon, skriver Julian Eek Mariampillai og kolleger i en kommentarartikkel.

Schizofreni er knyttet til mange genvarianter
Norske forskere har bidratt til å påvise over hundre genvarianter som gir økt risiko for schizofreni. I en fersk artikkel i tidsskriftet Nature fremlegges resultatene av studien, som er den største som er gjort innen gener og schizofreni. Gjennom DNA-analyser identifiserte forskerne 128 genvarianter som gir økt risiko for schizofreni, hvorav 83 ikke er beskrevet tidligere.

Bedre behandling ved blodsykdommer
Allogen stamcelletransplantasjon er et behandlingstilbud for pasienter med alvorlige blodsykdommer der andre behandlingsmuligheter gir små utsikter til helbredelse. Behandlingen har ført til betydelig bedring i forløp og prognose for pasienter med maligne blodsykdommer siden den ble tatt i bruk i 1985.

Speilet på veggen
Sammenlikninger og rangeringer er artige ? særlig når man kommer godt ut av det, skriver sjefredaktør Charlotte Haug på lederplass. Commonwealth Fund har rangert 11 ulike lands helsevesener ? og det norske kom nokså dårlig ut. Er det noen grunn til å legge vekt på denne studien, eller bør vi bare avfeie den?

Legemiddelreklamen forteller halvsannheter
Bare rundt halvparten av påstandene i legemiddelreklame mottatt av allmennleger var korrekte og klinisk relevante, viser ny studie.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla