globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Retningslinjer eller egen erfaring?
Torbjørn Måseide har vært allmennpraktiker siden 1967 og har blant annet erfart at prednisolon er et godt alternativ til ikke-steroide antiinflammatoriske midler ved plager fra bevegelsesapparatet. - Mye medisinsk behandling er basert på erfaring. Denne erfaringen må videreformidles for at den skal komme den medisinske utviklingen til gode, skriver han i en kommentarartikkel.

Vi lager barn i julen
Sommerferie og juleferie er høysesong for unnfangelse av barn. Det viser fødselstallene her i landet. Det fødes nemlig flest barn i april og i september, færrest i oktober til januar. Septembertoppen har sannsynligvis den enkle forklaringen at den kommer ca. 38 uker etter jule- og nyttårshelgen.

Faste stillinger, færre hudleger
Avtalen om faste utdanningsstillinger på sykehus vil føre til en opphopning av hudspesialister på universitetssykehusene og stadig færre stillinger som kan brukes til å utdanne hudleger. Noe må gjøres, men hva?

I trygge hender?
«Ja, tenke det; ønske det; ville det med; ? men gjøre det?» Farmakoterapi hos eldre pasienter er en krevende øvelse, skriver professor Olav Sletvold på lederplass.

Avføringstransplantasjon ? ny vidundermedisin?
Forstyrrelser i tarmfloraen kan være involvert i patogenesen ved en rekke lidelser, men det er fortsatt uklart hvordan slike tilstander bør behandles. Transplantasjon av avføring hører til blant de mer lovende, men samtidig også mest kontroversielle forslagene, skriver Jørgen Valeur og Tore Midtvedt på lederplass.

Personlighetsforstyrrelser i avtalepraksis
Pasienter med personlighetsforstyrrelser kan være utfordrende for behandlere. Nå skjer det stadig faglige forbedringer som gir grunnlag for behersket optimisme, skriver Øivind Ekeberg på lederplass. En ny studie viser at avtalepraksis i psykiatri gir gode muligheter for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser. Rus og utagerende atferd kompliserer.

Best behandling i sykehjem
Pleie, omsorg, ro og verdighet samt symptomrettet og lindrende behandling bør i større grad vektlegges i håndteringen av eldre og alvorlig syke mennesker. Ofte vil den beste helhetlige behandlingen kunne administreres ved sykehjemmet heller enn i en spesialisert og travel sykehusavdeling, skriver Øyvind Bruserud i en kommentarartikkel.

Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014
Norsk nevroforskning startet med Fridtjof Nansen for 130 år siden, skjøt fart fra 1950-årene og krones nå med den gjeveste prisen av alle for fundamentale oppdagelser om hvordan hjernen arbeider, skriver professor emeritus Terje Lømo på lederplass.

Froskehopp
Land i rask utvikling har muligheten til å tenke helt nytt om helsetjenester ? og gjør det. Tør vi lære av dem? spør redaktør Charlotte Haug. - Det virkelig store froskehoppet ville være hvis vi tok sjansen på å rive oss løs fra bindinger til tidligere investeringer, ideologier og interesser for å frigjøre ressurser til beste for alle de pasientene som ikke får det de har behov for ? selv i verdens rikeste land, skriver hun.

Kaffeprat om legelivet
Finn deg en kopp kaffe, sett deg vel til rette og bli med som usynlig gjest i sofakroken hjemme hos Audun Storaas (92). Sønnen Torgeir og barnebarnet Eivind er også der, og de tre legene snakker om mye som kanskje interesserer deg.

I samme båt
Tre generasjoner leger. De har alle vært i tvil om yrkesvalget. Men Herrens veier er uransakelige. Nå deler de frykten for spørsmålet «Er det en lege ombord?» og den lattermilde oppgittheten over folk som vil ha en gratiskonsultasjon i hyggelig lag.

Ti bud for behandling med psykofarmaka
Pasienter med psykiske lidelser blir ofte behandlet med kombinasjoner av legemidler som ikke har dokumentert effekt, i doser som ikke er anbefalt og på ikke-godkjent indikasjon. De behandles etter «behandlingspraksis» og «klinisk skjønn», og oppfølgingen av den medikamentelle behandlingen er mangelfull. Dette fører etter vår mening til at noen pasienter overbehandles og andre underbehandles, med påfølgende terapisvikt og bivirkninger, skriver Dag Kristen Solberg og Helge Refsum i en kommentarartikkel.

En uvanlig årsak til svelgevansker
Forestiers sykdom, også kjent som diffus idiopatisk skjeletthyperostose (DISH), er en ikke-inflammatorisk tilstand karakterisert av forbeining av ligamenter. Når sykdommen rammer cervikalcolumna, kan virvlene i uttalte tilfeller bli mer enn fordoblet i anteroposterior diameter og føre til dislokasjon av strukturene på halsen. De mest alvorlige symptomer er luftveisobstruksjon og svelgevansker på grunn av kompresjon av luftrør og spiserør

Vanlige symptomer, uvanlig sykdom
En mann i 60-årene ble innlagt i sykehus etter pusteproblemer og akutt innsettende ubehag i høyre arm. Man mistenkte hjerteinfarkt. Men denne historien illustrerer at bak noen av de vanligste symptomene man møter ved indremedisinske avdelinger, kan det skjule seg sjeldne og alvorlige tilstander hvor rask og korrekt diagnose har store behandlingsmessige konsekvenser.

Den hvite frakken
Klær skaper folk. Jeg har gjenoppdaget legefrakken som nyttig rekvisitt i mitt eget profesjonelle prosjekt, sier kommuneoverlege og fastlege i Seljord, Elisabeth Swensen. Lurer du på hvorfor hun har valgt å ta frakken på igjen - og hvorfor hun for noen pasienter tar den av? Hør mer i Tidsskriftets podkast:

En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis
I klinisk praksis møter vi ofte pasienter med helseplager som også har utfordringer på viktige livsområder som samliv og arbeidsliv. Slike plager er ofte ledsaget av manglende mestringstro og vitalitet. Ved hjelp av en biopsykososial helsemodell med medisinsk psykologi og stress- og mestringsteori kan vi som klinikere forstå bedre, og gi mer funksjonell helsehjelp til våre pasienter, skriver Aksel Tveråmol og medarbeidere i en kronikk.

Bedre læring med briller for kinesiske skolebarn
Nærsynthet er utbredt hos barn i Kina, men få bruker briller. En ny studie viser effekt av å forsyne elevene med gratis briller via skolen. ? Studien viser at gratisbriller til skolebarn er effektivt for å forbedre synsfunksjonen, samtidig som skoleprestasjonene blir bedre, sier professor Anna Midelfart ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun mener et slik tilbud for norske skolebarn også vil gi gevinst.

Skolens betydning for det videre livsløpet
Over inngangsdøren på en skole i Odense som ble bygd i 1907 står det: «Vil du blivet noget må du lære noget.» Denne setningen er langt mer gyldig i dag enn den var for over 100 år siden. Ingen tidligere generasjon av barn og unge har vært mer avhengig av skolegangen sin enn den som vokser opp i dag, skriver gjesteskribent Thomas Nordahl. Han er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

God effekt av BCG-vaksine hos barn
BCG-vaksine beskytter barn både mot infeksjon av Mycobacterium tuberculosis og mot sykdomsutvikling etter infeksjon. Det viser en metaanalyse som omfatter 3 855 barn. ? Studien bekrefter at BGG-vaksine gitt tidlig til barn beskytter mot aktiv tuberkulose, spesielt mot alvorlig sykdom, sier overlege Anne Ma Dyrhol-Riise ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Kreft er ikke krig
- Vi bør slutte å snakke om å vinne eller tape kampen mot kreft. Kreftrammedes muligheter til å påvirke forløpet av sykdommen er begrenset. Det er dokumentert at psykososiale forhold har liten betydning for kreftoverlevelsen, og dette er det viktig at også pasientene vet. Det kan gi trygghet for at de selv ikke har sviktet eller tapt dersom behandlingen ikke virker eller sykdommen forverrer seg, skriver assisterende sjefredaktør Erlend Hem på lederplass.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla