globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Fedme på nynorsk
I 2010 ble ordet fedme godkjent på nynorsk, men det finnes fremdeles ikke i ordbøkene.

Surrogat, surrogati og surrogatibarn
En surrogatmor er en kvinne som bærer frem barn for andre. Men hva skal barnet hete?

En diagnostisk utfordring
Når man ikke finner stenotiske koronarker som årsak til ST-elevasjon i EKG må andre årsaker vurderes.

Mutasjon i gen hos barn kan gi Alzheimer-risikio
Barn med mutasjon i PSEN1-genet hadde høy risiko for Alzheimers sykdom, viser studie.

? Likt utstyr og lik skår
For god diagnostikk og behandling av søvnapné trengs det økt bevissthet om skåringsregler og type utstyr for undersøkelse av respirasjon under søvn.

Når søvnen gir pustestopp
Diagnosen obstruktiv søvnapné stilles ofte etter flere år med snorking og pustestopp under søvn. Slike symptomer kan være vanskelig å stadfeste.

Intensivmedisin ikke kun anestesiologi
? En debatt om intensivmedisinske kvalifikasjoner bør hilses velkommen, vi kan ikke kun ha et anestesiologisk perspektiv på intensivmedisinen.

Permisjon til mor gir vaksine til barn
Å gi mor lengre foreldrepermisjon gjør at barna får bedre vaksinedekning, viser internasjonal studie.

Fra Manglerud til Legenes Hus
Å være lege i førstelinjen er et risikabelt prosjekt, men Petter Brelin tar det som det kommer.

Hjerte-lunge-redning hjelper
Sjansen for å overleve hjertestans utenfor sykehus bedres dersom noen utfører hjerte-lunge-redning.

Deprimert etter assistert befruktning
Kvinner som har fått barn etter assistert befruktning har høyere risiko for å bli deprimert.

Ett ja til alt?
Et samtykke på papir er muligens en utdatert løsning når forskningsdeltakere skal gi sitt ja til genomsekvensering.

De fleste har kontakt med sykehuset før de dør
Sammenlikning av data fra ulike registre bidrar med nyttig informasjon.

Sollys mot gulsott
Filtrert sollys kan være et alternativ til den vanlige fototerapien i behandlingen av gulsott hos nyfødte.

Oppfordring til anonyme sæddonorer
At medisinstudenter ble rekruttert som anonyme sæddonorer på 70- og 80-tallet er en halvkjent sannhet.

Hun, han, hen og alle andre
Vår forståelse av kjønnsidentitet er i endring. Trenger vi i det hele tatt å dele inn befolkningen etter juridisk kjønn?

Dårligere levekår gir flere rusmiddelforgiftninger
I en ny studie med tall fra Legevakten i Oslo har man funnet sammenhenger mellom dårlige levekår og tilfeller av akutt rusmiddelforgiftning.

De glemte heltene
? Legene og sykepleierne som ble stående midt i ebolaepidemien og gjorde hva de kunne med det lille de hadde, er våre glemte helter.

? Helse er et politisk valg
Planen var å gå i farens fotspor og bli maskinentreprenør. Nå er han professor i et fylke uten universitet.

Visningens under
«Så dere det?! Det er ataksi. La synsinntrykket brenne seg inn i hukommelsen!»

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla