globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Ulcerøs kolitt og pancytopeni
En mann i 30-årene ble innlagt i sykehus med mistanke om forverring av ulcerøs kolitt. En tverrfaglig utredning avdekket en potensielt livstruende tilstand.

Beskrivende radiografer er ikke løsningen
? Å la radiografer beskrive røntgenbilder er foreslått som løsning på et ikke definert kapasitetsproblem, skriver kommentarforfatterne.

Borreliose etter flåttbitt
En ny nederlandsk studie viser at man skal behandle borreliose med antibiotika, men ikke langvarig ? selv om symptomene fortsetter.

Mendelsk randomisering
Mendelsk randomisering er en epidemiologisk forskningsmetode der genetiske varianter brukes for å utforske kausale sammenhenger. Med denne metoden unngår man flere av de vanligste feilkildene i epidemiologiske studier, og den anvendes på stadig flere problemstillinger.

Lav risiko for kreft etter strålebehandling
Strålebehandling av prostatakreft gir økt risiko for visse typer kreft senere i livet. Men den absolutte risikoen er lav.

Årets glemte kriser
Lungebetennelse, tuberkulose og hiv ? det er sykdommer vi har god medisin og behandling for. Det hjelper likevel lite når hjelpen ikke når frem til de som blir glemt.

Anti-NMDA-reseptorencefalitt
Anti-NMDA-reseptorencefalitt er en relativt nyoppdaget autoimmun nevrologisk tilstand. Encefalitten kan være livstruende, men de fleste som får behandling har god prognose.

Hjelp bøndene i kampen mot MRSA
Norske helse- og veterinærmyndigheter ønsker å hindre at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger.

Pustefrekvens hos nyfødte
I en norsk studie har man kartlagt pustemønstre hos nyfødte og hvordan pustefrekvensen påvirkes av ulike faktorer.

Redigering av DNA ved genetisk sykdom?
Ved redigering av DNA kan det tenkes at det gir terapeutiske muligheter ved genetiske sykdommer som skyldes en mutasjon, slik som Duchennes muskeldystrofi.

Barn på flukt
Barn på flukt er særlig sårbare. Forutsigbarheten og de trygge rammene som barn trenger, er det vanskelig å gi dem i en flyktningtilværelse.

Hvorfor varierer tvangsbruken, og hva kan vi gjøre med det?
Årsakene til varierende brak av tvang er mange, og vi mangler kunnskap.

Rettstryggleik for den psykisk sjuke
Det er eit stort sprik i bruk av tvang i dei psykiatriske institusjonane og kontrollkommisjonane i landet.

Tydeligere og bedre
Legeforeningens landsstyremøte 2016 vedtok lovendringer som gjør Tidsskriftets redaksjonelle integritet enda tydeligere

Insulinresistens ? kroppens forsvar mot kaloriforgiftning?
? Det kan være slik at insulinresistens fungerer som en fysiologisk beskyttelsesmekanisme mot metabolsk stress, skriver kronikkforfatterne.

Et registrert behov
Et landsdekkende kvalitetsregister kan gi oss oversikt over hvor mange barn og unge med synshemning det er og om alle får den hjelpen de trenger.

Stolt og fri
La Oslo Pride nok en gang vise oss at det finnes enda mer kjærlighet, frihet og livsglede.

Nedsatt syn
Hyppigste årsak til nedsatt syn hos barn og unge i Norge er nevrooftalmologiske sykdommer, fulgt av retinale sykdommer og tilstander som rammer øyeeplet generelt.

Keisersnitt ved trisomi 13 og 18 ? en verdibasert vurdering
? I den spennende diskusjonen om etiske avveininger om keisersnitt ved trisomi 13 og 18 mangler den relasjonelle avveiningen, skriver kommentarforfatterne.

Det går bedre med barna som overlever kreft
Behandlingen av barnekreft er blitt endret for å unngå livstruende senkomplikasjoner.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla