globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Hjerterisiko ved AD/HD-behandling hos barn
Det er ikke vist økt risiko for alvorlig kardiovaskulær sykdom ved AD/HD-behandling hos barn. Det viser en studie publisert i Tidsskriftet. Gjeldende retningslinjer anbefaler heller ikke screening med EKG før oppstart av behandling. - Følges retningslinjene, kan vi på poliklinikkene få frigjort tid til å ta oss av de pasientene som trenger det, skriver Christine Vaksdal Nilsen i en tilhørende leder.

Falltendens hos eldre
Multimorbiditet og polyfarmasi hos eldre er en utfordring. Spesialiserte fallpoliklinikker kan være viktige tilbud, men fastlegene har også et stort ansvar, skriver Gisle Roksund på lederplass. Eldre som faller er tema både i en originalartikkel og en noe å lære av-artikkel i Tidsskriftets påskenummer.

Med lisens til å tvile
Har vår hjemlige debatt om reservasjonsrett noe med grusomhetene som skjedde under den annen verdenskrig å gjøre? Kanskje.

- Ta barna på alvor
Mange barn med sterke fysiske plager har vært gjennom tallrike medisinske undersøkelser uten at legene finner noe galt. Måten disse barna blir møtt på i helsevesenet kan forkorte eller forlenge lidelsen deres.

Vitamin D ? hvor mye er nok?
En nordisk ekspertgruppe anbefaler et noe økt inntak av vitamin D. Samtidig advares det mot et for høyt inntak.

Førstelinjen
Når norsk helsetjeneste sammenliknes med helsevesenet i andre land, er det særlig primærhelsetjenesten som skiller seg positivt ut. Det er få land som har en så omfattende ? i betydningen landsdekkende ? førstelinjetjeneste som oss. Men mye kan naturligvis forbedres, skriver Charlotte Haug i sin minileder.

HHHFNC, HFNC eller nasal høyluftstrømskanyle?
Forkortelser basert på engelske prosedyrebetegnelser bør unngås. Engelske betegnelser bør heller få en god norsk oversettelse. Det vil bidra til at flere forstår hva det dreier seg om, skriver Petter Gjersvik og Matilde Rispatron Berg i Språkspalten.

En nyretransplantert lymfompasient begynner å hoste
En nyretransplantert mann i 50-årene utviklet et B-cellelymfom og startet cellegiftbehandling mot dette. Etter fjerde kur fikk han produktiv hoste og det ble målt svingende temperatur. Utredningen avdekket en noe uvanlig årsak.

Når hjernen går opp i røyk
Moyamoya er en sjelden sykdom i hjernens blodkar og innebærer en progressiv stenosering av toppen av a. carotis interna og de avgående arteriene fra Willis? arterielle sirkel. Det oppstår en kompensatorisk utvikling av kollaterale kar. For å stille diagnosen vil man videre utføre en cerebral røntgenangiografi. Man vil da enda tydeligere se at dette karnettverket har et karakteristisk utseende som ofte sammenliknes med en «sky av røyk», som oversatt til japansk er «moyamoya».

Løft ditt hode, du raske gutt!
Sverre Lundevall er et engasjert menneske. I tillegg til fastlegestilling hos Fagerborglegene i Oslo har han gjennom hele yrkeslivet jobbet på andre legerelaterte arenaer. Stikkord for dem alle er læring. Les portrettintervjuet i Tidsskriftet.

Den kompliserte maten
Spiser pasienten ernæringsriktig, holder han seg frisk lenger, blir raskere restituert etter å ha vært syk og trenger dermed færre kostbare medikamenter. Det høres fornuftig og samfunnsøkonomisk ut, men blir selvsagt vanskelig i praksis. Mat og medisin faller som vi vet inn under to vidt forskjellige budsjetter, skriver gjesteskribent Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet.

Hvorfor er tilbakemelding så vanskelig?
Den beste form for tilbakemelding er den som setter i gang refleksjon om egen atferd og egne prestasjoner. Ukritisk ros eller ris alene har sjelden noe for seg, skriver medisinsk redaktør Petter Gjersvik på lederplass.

Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
Narkotikabrukere dør ofte tidlig, men ikke bare av utilsiktet overdose.

Kan én pille redde millioner?
Dersom alle over 55 år tar en polypille hver dag, kan forekomsten av kardiovaskulær sykdom - verdens vanligste dødsårsak - reduseres med opptil 80 %. Teoretisk sett. Men hvordan virker polypillen i praksis?

En kvinne i 60-årene med pneumaturi
En kvinne i 60-årene ble henvist til urolog på grunn av residiverende urinveisinfeksjoner og hematuri. Under utredningen ble det funnet en uvanlig årsak til pasientens plager. Les mer i spalten Noe å lære av.

Ruset i ord
Er det forskjell på å være ruset og beruset, nykter og edru, og skal det hete rusmisbruk eller rusmiddelmisbruk? Spørsmålet stilles og besvares av assisterende sjefredaktør Erlend Hem, i språkspalten.

Dobbelt overgrep
Oslos varaordfører Libe Rieber-Mohn har fått mye berettiget ros for sin åpenhet om seksuelle overgrep. Ved å stå frem bidrar hun til å minske tabuer og skamfølelse. Og ikke minst viser hun barn og unge at det er mulig å klare seg godt senere i livet til tross for en særdeles vanskelig start. Men enkelt har det ikke vært.

Ikke en solskinnshistorie
Jeg er 33 år gammel. I mange av disse årene ventet jeg på at noen jeg var glad i skulle bli friskmeldt fra noe jeg ennå ikke forstår hva var. Som pårørende har det vært frustrerende å forholde seg til det uforståelige at mennesker som på utsiden har alle forutsetninger for å være lykkelige, allikevel ikke har det bra, skriver gjesteskribent Else Kåss Furuseth.

Beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet 2013
Lokalbedøvelse med adrenalin kan brukes i fingre og tær ? uten fare for nekrose. Det konkluderte Vilhjalmur Finsen i en oversiktsartikkel, og nå er den kåret til den beste oversiktsartikkelen i Tidsskriftet i 2013.

Mangelfull oppfølging av barn utsatt for tuberkulosesmitte
Mange indonesiske barn som har vært eksponert for tuberkulosesmitte, blir ikke fulgt opp i henhold til gjeldende anbefalinger. ? For barn som er smittet av tuberkulose, er forebyggende behandling et av de viktigste tiltakene for å unngå utvikling av tuberkuløs sykdom, sier overlege Vidar Ormaasen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla