globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Østrogener i menopausen ? på tide å endre anbefalingene?
Menopausal hormonbehandling med oppstart før 60 års alder har overveiende positive helseeffekter. Det viser nye studier. Nå bør retningslinjene endres slik at flere kvinner kan få hormonbehandling lenger. Illustrasjon: Ørjan Jensen/Superpop Women?s Health Initiative var en stor amerikansk studie som ble initiert av National Institute of Health i 1991. Over 27 000 kvinner i alderen 50?79 år ble randomisert til hormonbehandling eller placebo. Kvinner med intakt uterus ble behandlet med en kombinasjon av konjugerte østrogener (conjugated equine estrogens, 0,625 mg) og gestagen (medroksyprogesteronacetat, 2,5 mg). Hysterektomerte kvinner fikk konjugerte østrogener (0,625 mg) som monoterapi.

Subjektivitet og sykdom
Til tross for langvarig forskningsinnsats står mange sykdommer fortsatt uten adekvate patofysiologiske forklaringer og effektiv behandling. Avviket mellom innsats og resultat kan trolig tilskrives biomedisinens vegring mot å anerkjenne subjektiv erfaring som årsaksfaktor. The main question, how anything in the world can have a subjective point of view, remains unanswered (1) Thomas Nagel Mange sykdommer, inklusive infeksjonssykdommer, kreft, autoimmune tilstander og psykiske lidelser, har predisponerende, utløsende og vedlikeholdende årsaker av biopsykososial natur (2). Lidelsenes epidemiologi og forløp vil dermed kunne endres ved at infeksiøse, stressrelaterte og psykiske påkjenninger innvirker på kroppens adaptive systemer, inklusive immunsystemet, sentralnervesystemet og hormonsystemet (fig 1).

Avtalen om sykeavbruddsforsikring flyttes til Storebrand
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har gjennomgått den kollektive forsikringsavtalen i Tryg. Etter forhandlinger ble det besluttet å flytte sykeavbruddsforsikringen til Storebrand. Administrerende direktør i Storebrand Forsikring Tom Georg Granquist og styreleder i SOP Hans Kristian Bakke signerte avtalen. Foto: Peter Jacob Jacobsen Formelt trer den nye avtalen i kraft 1.4. 2018 etter at avtaleperioden med nåværende parter har utløpt. Alle nytegninger i Storebrand ble imidlertid allerede satt i kraft fra 1.2. 2018. ? Eksisterende medlemmer i ordningen trenger ikke foreta seg noe. De vil bli flyttet kollektivt over til Storebrand uten krav om ny helseerklæring, forklarer styreleder i SOP Hans Kristian Bakke.

Ordenes historie
Per Holck 1000 ords historie 535 s, ill. Oslo: SpreDet, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-93277-20-0 Per Holck, pensjonert professor i anatomi, har skrevet en bok om ordenes historie. Eller rettere sagt ? han har valgt ut 1 000 av dem. Han skal ha arbeidet med utgivelsen i nærmere ti år, og den er blitt gjennomillustrert og lekker. Ifølge forlaget er det en gave til alle som er glad i ord. Målgruppen skulle altså være stor.

Er et usunt kosthold mindre skadelig enn antatt?
I en ny britisk observasjonsstudie fant man ingen sikker sammenheng mellom inntak av usunne matvarer og kardiovaskulær sykdom. Illustrasjonsfoto: Nerthuz/iStock

Sunn mat kan kompensere for genetisk risiko
De som genetisk sett har lett for å bli overvektige, har særlig nytte av et sunt kosthold for å gå ned i vekt. Det viser en ny studie. Fem om dagen er bra. Illustrasjonsfoto: cyano66/iStock Overvekt skyldes et samspill mellom gener og miljø. I en ny studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ, ble 14 000 personer fulgt over 20 år (1). Genetisk predisposisjon for overvekt ble fastslått på grunnlag av 77 enkeltnukleotidpolymorfismer. Kostholdsregistreringer ble omregnet til en skår som gikk fra sunt til usunt i henhold til anerkjente skåringsinstrumenter. Analysene viste at personer med genetisk økt risiko for overvekt hadde særlig nytte av et sunt kosthold og oppnådde størst reduksjon i kroppsmasseindeks.

Hva kan gjøres for å forebygge forsinket diagnostikk av diabetes type 1 hos b...
Flere norske barn og unge med nyoppdaget diabetes type 1 har ketoacidose sammenlignet med barn i Sverige og Danmark. Økt oppmerksomhet og kunnskap om klassiske diabetessymptomer i befolkningen og blant helsepersonell kan trolig forebygge flere tilfeller av ketoacidose. Fra samtaler med pasienter med type 1-diabetes og deres familier vet vi at en del har hatt klassiske symptomer i lang tid før behandling ble igangsatt. Sannsynligvis kunne diagnosen vært stilt tidligere og ketoacidose unngått ? dersom pårørende og helsepersonell hadde gjenkjent symptomene tidligere. Vi ønsker med denne artikkelen å rette oppmerksomheten mot diabetessymptomer og å gi en oppdatering om nyere forskning på det naturlige forløpet ved type 1-diabetes.

Les mer om
Unødvendig omfattende smitteoppsporing Smitteoppsporing etter påvisning av meticillinresistente gule stafylokokker ? MRSA ? ved norske sykehus har et betydelig omfang. Likevel er det sjelden at det påvises MRSA-smitte hos helsepersonell i forbindelse med slik smitteoppsporing. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av data fra 14 norske sykehus. Forfatterne mener at smitteoppsporingen blant helsepersonell etter uventet MRSA-funn er unødvendig omfattende, og at de nasjonale retningslinjene må revideres.

Forside
Illustrasjon © Åge Peterson Antibiotikaresistens er et økende problem globalt og blant de mest alvorlige fremtidige trusler mot folkehelsen. Når vi nå kanskje nærmer oss en postantibiotisk tidsalder, bærer vi med oss kunnskapen om at antibiotika aldri var en «magic bullet» ? en vidunderkur som kunne ta knekken på mikroorganismer uten å skade kroppen selv.

Den uheldige treenigheten
Legene, pasientorganisasjonene og legemiddel- og utstyrsindustrien kan ? sammen med mediene ? virke som motkrefter i arbeidet for en kunnskapsbasert medisin. Foto: Tidsskriftet Tall teller, men noen tall teller mer enn andre. I jødisk og kristen tradisjon har for eksempel syvtallet en særlig plass. Vi kjenner det aller først fra skapelsesberetningen. Og det gikk syv søndager fra graven brast og Påskemorgen slukket sorgen frem til pinsen, da den kristne kirke ble innstiftet. Tallet 3 som uttrykk for den hellige treenigheten (Faderen, Sønnen og Den hellige ånd) er imidlertid grunnfjellet i kristendommen, med trosbekjennelsen og sakramentene som de sentrale deler av liturgien. Men i vår jordiske verden vil ikke alltid treenigheten tjene til fellesskapets beste.

Virker tiltak mot MRSA-smitte?
Innsatsen mot spredning av meticillinresistente gule stafylokokker er viktig, men tiltakene må evalueres. En hovedoppgave i smittevernarbeidet i Norge er å hindre spredning av multiresistente bakterier i sykehus og kommunale helseinstitusjoner. Innsatsen har i mange år vært rettet mot meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), den første av flere problembakterier som truer med å få fotfeste i våre helseinstitusjoner.

Fargesvake mannfolk
Det er på tide at likestillingen også kommer til oss fargesvake mannfolk. Nå tar heller ikke kona hensyn til meg og min fargesvakhet. Jeg klarer ikke å skille hennes fargestreker på nylagde plakater til en kongress. Hun hevder hun har benyttet farger som er foreslått av Tidsskriftet. Gamlefar kaster seg da over tastaturet med håp om å få de profesjonelle til å begynne å ta hensyn til de fargesvake leserne. Det er ca. 14 år siden Tidsskriftet hadde en artikkel om de fargesvake (1).

Risiko for opioidmisbruk etter kirurgi
For hver gang man fornyer en resept på et opioid legemiddel etter et kirurgisk inngrep, øker risikoen for å utvikle avhengighet. Illustrasjonsfoto: alvarez / iStock Opioide legemidler mot smerter kan gi avhengighet. Hvor stor er risikoen etter kirurgi? En amerikansk registerstudie, som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ, omfattet over en million mennesker som hadde gjennomgått et kirurgisk inngrep (1). Kun pasienter som hadde brukt opioide legemidler i færre enn åtte dager de siste to månedene, ble inkludert, og pasienter med tidligere opioidavhengighet ble ekskludert.

MRSA-forekomst blant helsepersonell ved smitteoppsporing i sykehus
Norsk helsevesen har i mange år gjennomført strenge tiltak for å hindre spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). I 2015 ble det rapportert inn 2 233 tilfeller av MRSA (43 per 100 000 personår) til Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS), en tydelig økning fra 2014. To tredeler av tilfellene representerer kolonisering (1). Selv om forekomsten av MRSA i Norge er økende, er andelen MRSA av alle S. aureus som påvises i kliniske prøver fortsatt lav: henholdsvis 0,7 % i blodkulturer og 1,2 % i sårprøver (1).

Medisinfri etter basal eksponeringsterapi
En del pasienter innen psykisk helsevern ønsker å bli medisinfrie etter langvarig bruk av psykofarmaka (1?3). I Norge har helseforetakene fått i oppdrag å etablere medisinfrie behandlingstilbud (4). Kunnskapsgrunnlaget bak slik behandling ved alvorlige psykiske lidelser er imidlertid svakt. Det finnes kun noen få studier med tilstrekkelig oppfølgingstid, her definert som minst to år, til å kunne dokumentere vedvarende positive effekter. En metaanalyse av 25 studier konkluderte med at psykoterapeutiske intervensjoner reduserte risikoen for tilbakefall mer enn både vanlig behandling og behandling med antidepressiver ved alvorlig depresjon (5). I analysen var det inkludert studier av kognitiv atferdsterapi, mindfulnessbasert kognitiv terapi og interpersonlig terapi, med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 115 uker (spredning 17?332 uker).

En mann i 30-årene med psykotiske symptomer blir komatøs
En yngre mann ble innlagt i psykiatrisk avdeling med alvorlige symptomer på psykose. Utredningen og behandlingen ble raskt mer kompleks og utfordrende enn man hadde forventet. Den avgjørende brikken i differensialdiagnostikken ble et fremdeles noe gåtefullt fenomen, første gang beskrevet for langt mer enn hundre år siden. En enslig og tilbaketrukket mann i 30-årene ble via fastlege innlagt på psykiatrisk akuttmottak på grunn av mistanke om en psykotisk tilstand som hadde utviklet seg i løpet av det siste halvåret.

En mann med tungpustethet, magesmerter og oppkast
En mann ble lagt inn i sykehus på grunn av mistanke om gastroenteritt og dehydrering. Utviklingen i løpet av de neste timene ble overraskende dramatisk. Årsaken viste seg å være en tilstand som er uvanlig i Norge i dag. En mann i 40-årene ble lagt inn i sykehus fordi man mistenkte gastroenteritt og dehydrering. Pasienten hadde astma og autismespekterforstyrrelse. Han bodde i eget hus og klarte seg selv, og allmenntilstanden hadde vært upåfallende før innleggelsen. Sykehistorien var noe uklar, da hans nærmeste pårørende hadde vært bortreist en uke og det ikke kunne forventes at han skulle kunne redegjøre fullstendig for sin situasjon. Han skulle ha kastet opp i omtrent to dager og hatt hoste med brekninger. Han anga også smerter i hals, bryst og mage. De pårørende opplyste at han fant mat i søppelkontainere og at han hadde mye gammel mat i huset.

Urinundersøkelse gjennom tidene
I mange hundre år var urinen ansett som den viktigste kilden til informasjon om prosesser i kroppens indre. I den humoralpatologiske tradisjonen var inspeksjon av urin, uroskopi, legenes viktigste diagnostiske verktøy. Dette endret seg med fremveksten av moderne fysikk, kjemi og medisin. Trusselen om sykdom har i de fleste kulturer vært oppfattet som skremmende. I mange tilfeller har dette ført til leting etter observerbare tegn som kan indikere en sykelig tilstand og forutsi dens forløp. Tidlig oppsto ideen om at det som går inn i kroppen, slik som mat, drikke og luft, kunne være med på å forklare hvorfor sykdom oppstår. Samtidig kunne det som kommer ut av kroppen, slik som urin og avføring ? og noen ganger blod ? inneholde signaler om de indre prosessene, som ellers er skjult for direkte observasjon. Man oppdaget at ulike sykelige tilstander kan føre til endringer i vannlatingen og urinens utseende.

Øyesten
Tittelordet kan betegne flere ting. Mest vanlig er det kanskje brukt i overført betydning som yndling, favoritt. Ifølge Det Norske Akademis ordbok kan det også brukes om selve øyeeplet. Men i denne artikkelen beskriver det et folkemedisinsk hjelpemiddel. Nylig ble jeg kontaktet av en kollega som holdt frem et grågult, noe flatklemt, rundt legeme med spørsmålet: «Kan du gjette hva dette er?» Min første reaksjon var at det lignet en inntørket kataraktlinse. Han svarte: «Nei, det er en øyesten.» Han hadde arvet klenodiet av sin grandtante, som levde på Sør-Vestlandet frem til 1950. Kvinnen, en bondekone, hadde ingen formell medisinsk kompetanse, men erfaring med bruk av øyesten til fjerning av rusk på øyet hadde hun. Denne praksisen var åpenbart gradvis gått i glemmeboken og er bare så vidt nevnt i Reichborn-Kjenneruds fembindsverk Vår gamle trolldomsmedisin fra 1928 (1). Den er derimot noe mer utførlig omtalt i to tidligere publikasjoner.

Toeggede tvillinger etter innsetting av ett embryo
En kvinne i midten av 30-årene og hennes partner var til in vitro-fertilisering (IVF) på grunn av primær infertilitet. Etter vanlig utredning fant man ingen sikker forklaring på parets barnløshet, bortsett fra at kvinnen i perioder hadde uregelmessige menstruasjonsintervaller og at sædkvaliteten var moderat redusert. Kvinnen ble ikke gravid ved det første forsøket på in vitro-fertilisering. Ett overtallig embryo ble imidlertid fryst ned, og det ble bestemt at man skulle benytte dette embryoet ved neste forsøk.

Positivt og negativt samsvar
To klinikere vil ikke alltid konkludere likt om hvorvidt en pasient har en diagnose. Cohens kappa er et mye brukt enkeltmål på samsvar. Men det kan være nyttig å skille mellom positivt samsvar og negativt samsvar ? såkalt spesifikt samsvar. Dette er analogt til skillet mellom sensitivitet og spesifisitet for en diagnostisk test. Hvis to klinikere vurderer samme pasient, vil de ikke alltid komme til samme konklusjon om pasientens diagnose. Hva er egnede mål på samsvar mellom observatørene?

Et plutselig frigjørende øyeblikk
Even Reinertsen sto støtt da det stormet som verst på Gjøvik sykehus. Men to år senere ville ikke bena bære ham lenger. Foto: Kristine Lindebø «Den hvite by ved Mjøsa» bader i blålige lystoner denne kalde novemberdagen. ? Der oppe ligger sykehuset, peker Even Reinertsen fra førersetet av bilen. Gjøvik sykehus har vært hans annet hjem siden 1983. Som nyutdannet var det på røntgenavdelingen her han fikk sin første stilling. Siden var han innom øre-nese-hals-avdelingen og Statens klinikk for narkomane på Hov i Land før han valgte indremedisinen som løpebane. Et par minutter senere er vi fremme i den røde eneboligen med utsikt over Mjøsa der han bor med kona, som er allmennpraktiker. De tre ungene har for lengst forlatt redet.

Snehvit og de syv diagnosene
Tegnefilmen Snehvit og de syv dvergene hadde premiere i 1937. De syv dvergene har veldig ulike personligheter, og en nærmere gjennomgang indikerer også ulike medisinske diagnoser. Eventyret om Snehvit er velkjent for de fleste. Den amerikanske animasjonsfilmen Snehvit og de syv dvergene var verdens første helaftens tegnefilm. Filmen var basert på brødrene Grimms eventyr Schneewittchen fra 1812 og ble produsert av Walt Disney. Disney ble tildelt en Æres-Oscar og syv(!) ministatuetter for filmen. Dvergene var navnløse i brødrene Grimms originale eventyr, men fikk egne navn og personligheter i tegnefilmen. De syv personlighetene kan ha vært uttrykk for karikerte menneskelige trekk, muligens såpass karikerte at trekkene fort kan bli til diagnoser.

Kommunikasjon med kirurgisk presisjon
Etter flere år med alvorlige og tilbakevendende smerter i magen ble jeg denne høsten lagt inn ved et større norsk sykehus for operasjon. Norsk offentlig helsevesen høres flott og kompetent ut, noe det også er. Spesialistkompetanse og kirurgisk presisjon er imidlertid ikke mitt poeng. Min personlige opplevelse handler om kommunikasjon, om samtalen mellom lege og pasient og om erkjennelsen av at det også under et somatisk inngrep etableres en relasjon. Det jeg hadde fått vite forut for innleggelsen, var at de planla å legge meg i narkose og i første omgang gå inn i navlen, en såkalt kikkhullsoperasjon. Der ville de kunne observere og vurdere tilstanden på innsiden. Om nødvendig ville de åpne opp og utføre en større operasjon. Utfallet var med andre ord langt fra sikkert. For meg som pasient betød det at jeg måtte forberede meg på å sovne inn på operasjonsbordet uten å vite hvilken tilstand jeg ville våkne opp i. Dette gjorde meg skeptisk og redd.

Mye uforståelig stammespråk blant kollegene
I våre journalnotater og epikriser bør vi tilstrebe et mest mulig konsist og lett forståelig språk. Forståelig ikke bare for kolleger, men faktisk også for pasientene. Foto: Privat

Båt, fyrlykt eller fly?
Når faren er stor for å gå seg vill i jungelen av teori i forskning, kan bruk av metaforer være nyttige ankerpunkt. Illustrasjon: iStock

Melanom ? ikke føflekkreft
Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom. I alle sammenhenger. Av mange grunner. Norge har høy forekomst og dødelighet av malignt melanom (1). Insidensen har steget kraftig etter den annen verdenskrig, og i 2016 fikk 2 334 personer i Norge påvist malignt melanom i hud (2). I ledende internasjonal faglitteratur omtales malignt melanom i økende grad bare som melanoma (3?5). Årsaken er bl.a. at det ikke finnes benigne melanomer. I Norge brukes ofte betegnelsen føflekkreft, særlig i massemedier og pasientinformasjon (6). Hensikten er å unngå vanskelig medisinsk fagspråk og gjøre informasjonen mer forståelig for folk flest.

Artikkelens gang
I 1981 fylte Tidsskriftet 100 år, og i årets første utgave sto følgende tegneserie på trykk (Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 52). Det er kanskje noen av forfatterne våre som føler det slik i dag også?

Grundig og dekkende dansk lærebok i psykiatri
Erik Simonsen, Bo Møhlred. Grundbog i psykiatri 2. utg. 1 069 s, tab, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2017. Pris DKK 650 ISBN 978-87-412-6219-2 Psykiatri er et omfangsrikt fag, og den nye utgaven av Grundbog i psykiatri dekker det meste, fra nevrobiologi og psykofarmakologi til sykdomsklassifikasjoner og grunnleggende psykodynamiske begreper. Den retter seg mot alle med interesse for faget, men er nok i hovedsak beregnet på leger som er eller skal bli spesialister i psykiatri.

Døden og livet
Inge Eidsvåg Døden Livets følgesvenn. 318 s. Oslo: Cappelen Damm, 2017 Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-55953-3 Inge Eidsvåg henvender seg ikke spesielt til helsepersonell, men til den allmenne leser.

Norsk militær sanitet før og nå
Tor Jørgen Melien Forsvarets sanitet Helse for stridsevne 1941?2016. 517 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-8265-175-2 Denne historiske fremstillingen av Forsvarets sanitet ble gitt ut i forbindelse med 75-årsjubileet i 2016. Den følger også den øvrige saniteten i Forsvaret, den sivile helsetjenesten og det vekslende samspillet mellom disse. Forfatteren er historiker og offiser.

Fotodokumentar som gjør inntrykk
Magne Geir Bøe Maria Med ustøe skritt mot voksenliv. 116 s, ill. Kristiansand: Eget forlag, 2017. Pris NOK 300 ISBN 978-82-690871-0-9

En mer ambisiøs folkehelsepolitikk!
Vi har fått til mye, men det er fortsatt viktig å sette inn flere tiltak for å bedre folkehelsen. I 2012 lanserte Legeforeningen statusrapporten Pulsen opp for bedre helse. Den inneholder viktige tiltak for å bedre folkehelsen. Vi har fått gjennomslag for mye, men fortsatt gjenstår viktige endringer. I Legeforeningens formålsparagraf er folkehelseengasjementet viktig. Sentralstyret har derfor nylig oppdatert Legeforeningens politikk på fysisk aktivitet, tobakk, kosthold og alkohol.

Lege bak murene
John Bekkenes har vært lege for de innsatte ved Ringerike kretsfengsel i nærmere ti år. To ganger i uken jobber han bak en sju meter høy og 1 068 meter lang mur. FORAN FENGSELSPORTEN: Fengselslege John Bekkenes er på vei hjem etter en av mange arbeidsdager ved Ringerike fengsel. Foto Lisbet T. Kongsvik Hver tirsdag og onsdag drar Bekkenes fra boligen i Asker til Ringerike og arbeidsplassen i fengselet. De øvrige tre ukedagene er han fastlege ved et senter ved Ullevål stadion i Oslo. ? Jeg trives veldig godt som fengselslege. Det at jeg har vært her i så mange år, bekrefter vel det, sier han.

Krimonkologen
Nå som påsken står for døren har vi tatt en prat med krimforfatter og onkolog Jan Boris Stene ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Nylig ble hans tredje bok Lucifers fall med hovedpersonene Falkener og Wilberg lansert. PØNSKER UT BESTIALSKE MORD: Jan Boris Stene plotter historier når som helst og hvor som helst. Foto: Hanne Stene Du har valgt å la bylegen Wilberg være fortellerstemmen i bøkene dine? Er det en spesiell grunn til at det ble en lege?

Godt arbeidsmiljø gir god pasientbehandling
Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Oppgavene i allmennpraksis øker og vi opplever stort press. Det tette samarbeidet med legesenterets psykologer og fysioterapeuter er en ressurs. Jeg er med i første møte med psykolog, det bidrar til å overføre trygghet og tillit. I en tid der DPS i liten grad kan hjelpe våre pasienter, er enkel, ubyråkratisk tilgang til lokal kompetanse viktig. Jeg får innblikk i mange menneskers plager og problemer og deres rammer for løsning. Som fastlege kommer du helt innpå mennesker, usminket og ærlig. Går vi inn i historier og plager, gir det oss både forståelse og ydmykhet - noe som er en viktig forutsetning for å kunne hjelpe.

Utlyser midler til rekrutteringstiltak
Kommuner som sliter med å rekruttere fastleger kan nå få mulighet til å søke om ekstrabevilgninger via Helsedirektoratet. Legeforeningen oppfordrer medlemmene til å få kommunene til å benytte seg av tiltaket. GODT TILTAK: Rekrutteringstilskuddet kan bidra til å løse noen av de mest akutte problemene kommunene står i, mener Tom Ole Øren. Foto: Lise B. Johannessen Helsedirektoratet utlyste i februar et rekrutteringstilskudd for kommuner som sliter med å rekruttere fastleger og med manglende stabilitet. Målet med tilskuddet er å redusere antall ubesatte fastlegeavtaler/fastlegestillinger, øke stabiliteten og øke kompetansen i allmennlegetjenesten.

Nyanser av grått
Halvparten av alle fastleger arbeider mer enn 50 timer i uken. Og regner man med legevakt, blir gjennomsnittsarbeidstiden 55,6 timer i uken. Det viser en nyere undersøkelse om fastlegers arbeidstid fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Undersøkelsen har, ikke overraskende, falt Kommunenes Sentralforbund (KS) tungt for brystet. «Rapporten gir oss etter vår vurdering et noe unyansert bilde av legenes faktiske arbeidsbelastning», sa områdedirektøren for KS Arbeidsliv til Dagens Medisin.

Forskningsrådet og fagfellevurdering
Alle som jobber med fagfellevurdering vet at det er vanskelig å vurdere prosjekter og artikler. Vurderingen av vitenskapelig kvalitet vil aldri være objektiv, men derimot basert på fageksperter og fagpanelers beste skjønn. Vårt mål er at graden av tilfeldige utslag blir minst mulig. Forskerne Rolf Andreas Markussen og Geir Wackers stiller i Tidsskriftet spørsmål knyttet til Forskningsrådets fagfellevurderinger (1). De spør om programmenes fagfellevurdering hemmer perspektiv- og metodemangfoldet. Analysen er betimelig og setter fingeren på problemstillinger som krever oppmerksomhet. Slik forskerne påpeker, er det spesielt innenfor tverrfaglige områder som for eksempel «folkehelse» at det vitenskapelige perspektivmangfoldet er spesielt betydningsfullt.

E. Skovlund svarer
Halvorsen har helt rett i at man skal tolke studier med lav styrke varsomt og kritisk. Det er ikke slik at en lav p-verdi fra en studie med lav styrke nødvendigvis må innebære at den sanne effekten er stor. Artikler Halvorsen refererer til påpeker at den positive prediktive verdien (PPV) av en «signifikant» p-verdi, med andre ord sannsynligheten for at en nullhypotese er gal gitt at man har forkastet den, blant annet er avhengig av teststyrken. Jo lavere styrke, desto lavere positiv prediktiv verdi, og dermed høyere risiko for at nullhypotesen er sann selv om den ble forkastet.

Statistisk styrke og dikotomisering

H. Vogt & C. Lunde svarer
Vi takker for alle svar på vår kronikk. Vårt mål var å løfte frem og problematisere de siste kunnskapsoppsummeringene om AD/HD-behandling hos barn og unge. Vi rettet oppmerksomheten primært mot evidensen for behandling med sentralstimulerende midler. Den amerikanske MTA-studien ble startet nettopp fordi man medisinerte på svakt grunnlag. Konklusjonen 16 år etter gir ikke grunnlag for å hevde at man har noen effektiv langtidsbehandling. Dette er ikke vår, men forfatterne av studiens konklusjon. Vi viser også til debattinnleggene fra Cochrane-rapportens hovedforfatter Ole Jakob Storebø. Flere har i denne debatten også påpekt at kliniske erfaringer med bruk av sentralstimulerende midler avviker fra det studiene vi har referert til viser. Dette står ikke i noen motsetning til at resultatet av studiene bør debatteres i fagmiljøene.

Svakt vitenskapelig grunnlag for kritikk av AD/HD-medisinering
Vogt & Lunde hevder at det vitenskapelige grunnlaget for behandling av AD/HD med sentralstimulerende legemidler, er svakt. På bakgrunn av lang erfaring med AD/HD, både i klinikk og forskning, vil vi hevde at argumentasjonen er svak, og at kritikken på flere områder slår inn åpne dører. Det er ingen uenighet om at pasienter med AD/HD er en sammensatt gruppe. Det er heller ingen uenighet om at medisinering kun unntaksvis bør være eneste behandlingstiltak, og at slik behandling ikke fungerer for alle, jfr. Nasjonal faglig retningslinje (1). Andre tiltak som foreldrerådgivning og pedagogisk støtte fungerer ofte best sammen med medisinering.

Unødvendig polarisert debatt
Vogt & Lunde setter spørsmålstegn ved helsetjenestens oppfølging og forståelse av barn og unge med AD/HD, og de hevder at det er en kunnskapskrise. Det er viktig å stille kritiske spørsmål til klinisk praksis, men er kunnskapsgrunnlaget rundt AD/HD så mye dårligere enn for andre tilstander? Debatten om AD/HD kan bli unødvendig polarisert uten at dette gagner pasientene. Risiko for overdiagnostisering og overbehandling diskuteres for mange medisinske tilstander (1). Data fra reseptregisteret viser at andelen barn som har fått utlevert et sentralstimulerende legemiddel har holdt seg relativt stabil fra 2010 og frem til i dag (2). Økningen i medikamentell behandling de senere år skyldes primært at flere voksne behandles for AD/HD.

Debatt om AD/HD-behandling er velkommen

Kunnskapskrise i AD/HD-feltet?
Vogt & Lunde går langt i å påstå at det er en kunnskapskrise i AD/HD-feltet, ikke bare med tanke på medisinering, men også ved AD/HD som «tilstand», «hvordan man forstår lidelsen» (1). Det siste stiller jeg et stort spørsmålstegn ved. Det er ingen krise. AD/HD forstås som en meget sammensatt, kompleks reguleringsforstyrrelse der gener i et samspill med miljøfaktorer fører til påvisbare endringer i hjernen og til ulike kliniske mønstre. Få tilstander er så omfattende forsket på som AD/HD.

Evidensen for medisinsk behandling av AD/HD er usikker
Denne artikkelen beskriver den historiske utviklingen av evidensgrunnlaget for medisinsk behandling med AD/HD godt. Vi er for øyeblikket i avslutningsfasen av et oppfølgende Cochrane systematiske review om metylfenidat som fokuserer på bivirkninger av medisinen, undersøkt i kohorte studier. Reviewet, som snart vil bli publisert, inkluderer over to millioner pasienter og er avslutningen på åtte års grundig systematisering og analyser av metylfenidates gavnlige og skadelige virkninger. Dette reviewet vil skape ytterliggere debatt (1).

Antidepressiver mot akutt depresjon
Antidepressive legemidler ved depresjon er mer effektive enn placebo, hevder forfatterne av en ny, stor studie. Men hva er den kliniske betydningen? Illustrasjonsfoto: FotografiaBasica/iStock Effekten av antidepressive legemidler har lenge vært omdiskutert. En ny megastudie som nylig er publisert i tidsskriftet The Lancet (1), viste at antidepressiver er mer effektive enn placebo. Internasjonalt har dette ført til en rekke medieoppslag der man mener at debatten om legemidlenes effekt nå kan legges død. Stemmer det?

#LaBarnVæreBarn
Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) handler i 2018 om syriske barn og unge på flukt, og deres rett til psykososial støtte og grunnleggende helsetjenester. GENSERAKSJON: MedHum håper mange støtter opp om aksjonen og kjøper aksjonsgenseren. Foto: MedHum ? Barn på flukt fortjener å bli sett. De fortjener vår tid og vår oppmerksomhet ? og de fortjener en barndom. Dette er ikke barnas krig, likevel er det de som betaler den høyeste prisen, sier MedHums leder Emma Lengle. Hun forteller at de i forbindelse med årets kampanje vil ta i bruk et helt nytt «stunt» ? Genseraksjonen. Det er aldri før blitt gjennomført i MedHums historie.

Legeforeningen styrker satsingen på legeledere
Sentralstyret har vedtatt et pilotprosjekt som skal samle Legeforeningens ledersatsinger. Gjennom Helselederprogrammet vil foreningen oppmuntre til å rekruttere, stimulere og støtte leger til å bli stadig bedre ledere. EKSEMPEL PÅ LEDERFORLØP: Helselederprogrammet retter seg mot leger i alle faser av sin lege- og ledergjerning. Det legger til rette for fleksibilitet i rekkefølge av faser, mellom ledelse og klinikk og forløpet mot å bli leder og spesialist. Illustrasjon: Sverre Vigeland Lerum Helselederprogrammet er en paraplybetegnelse over ulike ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler for sine medlemmer. I første omgang vil det være et pilotprosjekt som strekker seg over tre år.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla