globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Veggie WoW
Helsedirektoratets noe forslitte «Fem om dagen» kan trenge avløsning. Når får vi se Pokémon Green, eller Veggie World of Warcraft?

Atypiske mykobakterier og lady Windermere
En tidligere frisk kvinne i 40-årene hadde hatt flere episoder med hemoptyse. Hemoptysen tiltok og kvinnen ble etter hvert innlagt i lokalsykehus for utredning.

Steroider mot urinsyregikt?
Steroider var like effektive som ? og tryggere enn ? ikke-steroide antiinflammatoriske midler i en studie om akutt urinsyregikt.

Mors vaner har langvarig effekt på fosteret
Trening eller røyking i svangerskapet påvirker fysisk aktivitet og lungefunksjon hos avkommet.

? Beslutninger tas ikke med intellektet alene
Hun ledet mammografi- programmet og fant ut at det ikke virker. Mette Kalager synes man bør tenke selv og bøye seg for fakta.

? Vi må utdanne de legene samfunnet trenger
Skal fremtidens behov for legetjenester utenfor sykehus dekkes, må strategien legges nå. Og det må koste penger.

Humanitært arbeid blant leger må anerkjennes
? Leger Uten Grenser vil oppfordre de ulike aktørene til å inkludere humanitært arbeid i de nye spesialistreglene som Helsedirektoratet jobber med.

Vi skal alle gjøre feil
Viljen til å utsette seg for kritikk er avgjørende for god læring og for å bli en enda bedre lege. Feil må dyrkes, men på riktig måte.

Fremtidens luftambulansefly i Nord-Norge
? Jetflyet, som skal erstatte propellflyet, kan ikke lande på åtte av Finnmarks 11 flyplasser, skriver kommentarforfatterne.

Likeverdig behandling ved hjerteinfarkt?
Tilbud om utredning av akutt hjerteinfarkt avhenger av pasientens bosted og kjønn. Slik bør det ikke være.

Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt
Færre kvinner enn menn med hjerteinfarkt ble utredet med koronar angiografi, og fikk i mindre grad enn menn forskrevet sekundærprofylaktiske medisiner etter hjerteinfarkt.

Magnesiummangel og protonpumpehemmere
En rekke sykdomstilstander kan gi magnesiummangel, men det kan også være en bivirkning av protonpumpehemmere.

Medisinstudentene med egen jubileumsfeiring
? Medisinstudenter i Trondheim tar vare på byens ry, skriver studentforening.

Hormonspiral og p-stav er best mot uønsket svangerskap
? Subsidiering av slike prevensjonsmidler til kvinner under 25 år er et godt virkemiddel for å øke bruken, skriver kommentarforfatterne.

Rovdyrangrep i Norge
Sjansen for å møte en pasient som er skadet av ulv eller bjørn i et norsk akuttmottak er liten. Likevel har bjørn drept jegere i grensetraktene til Norge, på svensk og russisk side ? også etter årtusenskiftet.

Persontilpasset medisin ? et teknologisk anliggende?
I tråd med raskere teknologiske nyvinninger argumenterer Helsedirektoratet nå for at undersøkelse av pasienters genom bør danne utgangspunktet for persontilpasset medisin.

Hjerteinfarkt, mettet fett og kolesterol
? I diskusjonen om sammenhengen mellom mettet fett i kostholdet og dødelighet av hjerteinfarkt er det blitt hevdet at statiner ikke reduserer dødeligheten, og at det ikke er sammenheng mellom kolesterol og hjertedødelighet. Begge påstandene er feil.

«Kroniske iskemiske forandringer» ? et misvisende begrep
CT- og MR-funn av kronisk iskemi er ikke alltid uttrykk for iskemisk grunnsykdom.

Analfistel ? ikke bare en kongelig lidelse
Å behandle Solkongens analfistel i 1680-årene var ingen enkel oppgave. Hvordan sto det til med fistelkunnskapen 250 år etter?

Solkongens analfistel
Fransk kirurgi fikk høy prestisje etter et vellykket inngrep på analfistelen til Ludvig 14, og det ble opprettet egne kirurgiske utdanningsinstitusjoner.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla