globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Ny sjefredaktør i Tidsskriftet
Legeforeningens landsstyre har tilsatt Are Brean (50) som ny sjefredaktør i Tidsskriftet.

Gode ansettelsesforhold i sykehus gavner alle
Innføring av søknadsbasert turnus og faste stillinger for leger i spesialisering gir muligheter for å skape ansettelsesforhold som legger til rette for kompetanseutvikling, kvalitet og kontinuitet.

Kostnad-nytte-avveininger i screening mot livmorhalskreft
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har betydelige kostnader, men gir redusert forekomst av livmorhalskreft og har vist seg å være kostnadseffektiv.

Tid er hjerne ? også når det bakre kretsløp rammes
Hjerneinfarkt i forsyningsområdet til det bakre kretsløpet har uspesifikke symptomer og kan være en diagnostisk utfordring. For å sikre flere optimal behandling må kunnskapen om symptomene økes både i befolkningen og blant helsepersonell.

Disneyland-epidemien ? kan det samme skje i Norge?
Man bør vurdere behovet for ytterligere vaksinasjon mot meslinger for å oppnå en betryggende flokkimmunitet, slik at vi unngår at også vi får en Disneyland-epidemi, skriver Otto Closs.

Hjernestrukturers størrelse har sammenheng med DNA-variasjon
En ny studie, med bidrag fra Norge, viser at normal DNA-variasjon har sammenheng med størrelsen til spesifikke hjernestrukturer hos friske og ved nevropsykiatrisk sykdom.

Sikker redaksjonell frihet
Tidsskriftet er Legeforeningens medlemsblad ? og en vitenskapelig publikasjon. For å opprettholde en troverdig profil som medisinsk tidsskrift kreves bevissthet rundt redaktørens rolle og hva redaksjonell frihet innebærer.

Egenkontroll av warfarinbehandling
Pasienter som gjennomførte et opplæringsprogram hadde like god eller bedre kontroll på sin warfarinbehandling under egen kontroll enn ved konvensjonell oppfølging. Dette viser en studie fra Bergen.

Arvelig risiko for kronisk pankreatitt
Forekomsten av hybridgenet CEL-HYB er sterkt økt hos pasienter med kronisk pankreatitt sammenliknet med normalbefolkningen.

Ble helseforskningsloven som tenkt?
Til tross for at helseforskningsloven fra 2008 synes å fungere ganske bra, klager fortsatt mange forskere over kompliserte og langvarige behandlingsprosesser. Har juristene fått for stor makt?

Mikrokirurgi eller laminektomi ved spinal stenose?
Mikrokirurgisk dekompresjon og laminektomi ved lumbal spinal stenose gir like gode resultater ett år etter operasjon, viser en ny norsk studie.

Ulike retningslinjer for behandling av prostatakreft
Norske retningslinjer for behandling av prostatakreft avviker fra de grundige europeiske retningslinjene på flere områder. Dette er neppe til fordel for norske pasienter, skriver Truls E. Bjerklund Johansen.

Sårinfeksjon etter sutur
I en studie ved Bergen legevakt ble det påvist lett sårinfeksjon ved om lag 15 % av alle traumatiske sårskader som var blitt suturert. Det var ingen alvorlige infeksjoner. Penicillinresistente gule stafylokokker var vanligste patogen. Denne type studier kan gi et bedre grunnlag for å vurdere dagens rutiner ved sårbehandling.

Diffusjonsvektet MR ved transitorisk iskemisk anfall
Bedret radiologisk diagnostikk av cerebral iskemisk skade har vært medvirkende til en moderne, vevsbasert definisjon av transitorisk iskemisk anfall og hjerneinfarkt. Diffusjonsvektet magnetisk resonanstomografi har høy sensitivitet og spesifisitet for infarktforandringer ved utredning av mulig cerebral iskemi. Vi mener at metoden bør være en av grunnpilarene i diagnostikken av pasienter med mulig transitorisk iskemisk anfall.

Vaksinasjon mot helvetesild
Etter hvert som det blir stadig flere eldre i befolkningen, vil trolig antall tilfeller av herpes zoster og postherpetisk nevralgi øke. En vaksine mot herpes zoster er nylig blitt tilgjengelig i Norge. Sanofi Pasteur MSD har mottatt en rekke spørsmål om vaksinen. Jeg ønsker med denne kommentaren å imøtekomme interessen.

Antistoffer ved paraneoplasi påvirker nevroner i lillehjernen
Et antistoff hos pasienter med paraneoplastisk cerebellar degenerering påvirker kalsiumbalansen i purkinjeceller i cerebellum. Dette viser en ny norsk studie. ? Det er tidligere vist at ulike antistoffer som binder antigener på cellemembranen kan være årsak til sykdom, og denne studien viser at også antistoffer mot intracellulære proteiner kan være patogene, sier Christian Vedeler, som er studiens sisteforfatter og professor ved Universitetet i Bergen.

Hva er god behandling ved akutt hjerneslag?
Overdreven vekt på trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av ressursene. På gruppenivå gir slagenhetsbehandling med god margin mest helsegevinst, skriver Hanne M. Frøyshov, spesialist i indremedisin og i geriatri.

Studier som stikkes under stol
WHO har reist krav om at resultatene av kliniske studier må innsendes til publisering senest 12 måneder etter studieavslutning. WHO krever også at data fra eldre, upubliserte studier må offentliggjøres. Initiativet bidrar til at det blir stadig vanskeligere å gjemme seg, skriver konstituert sjefredaktør Are Brean.

Menneskene, medisinen og multene
Allmennlege Morten Bain brenner for norsk distriktsmedisin etter over 30 år som lege mellom stupbratte fjell i Lofoten, men frykter at den tradisjonelle distriktslegen er en utdøende rase. Nå mener han at rekrutteringen bør reddes ved hjelp av LIS-stillinger i allmennmedisin ? og innføring av obligatoriske multeplukkingsprøver.

Dette kommer du ikke til å huske
Det er viktig å holde seg oppdatert ved å lese fagartikler. Enda viktigere er det å huske det man leser. Det finnes en rekke forhold som påvirker evnen til å huske, for eksempel søvn, blodsukkernivå, konsentrasjon, syns- og hørselsfunksjon og mental helse, skriver medisinsk redaktør Tor Rosness.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla