globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Korsbåndsregisteret ? modent for endring?
Ved å inkludere ikke-opererte pasienter i nasjonalt korsbåndregister kan vi øke kunnskapen om korsbåndsskader.

Nytt legemiddel reduserer dødelighet ved diabetes
Medisin som senker blodsukkeret er for første gang vist å redusere død av hjerte- karsykdom hos pasienter med diabetes og karsykdom.

Hjerte versus hjerne
Hvordan er hjertet blitt et så symboltungt organ?

Å skille diagnostikk og forskning
Genetiske undersøkelser er en stadig mer integrert del av helsetjenesten der genetisk utredning og medisinsk forskning ofte glir over i hverandre.

Antibiotikaprofylakse mot infeksiøs endokarditt
De norske retningslinjene er ikke de mest restriktive, mens indikasjonen er blitt strammet inn i en rekke land.

Kan utviklingshemning forårsaket av genfeil behandles?
En genmutasjon er vist å forårsake utviklingshemning. Funnet kan bety at velkjente medikamenter vil ha gunstig effekt hos disse pasientene.

Når verden krymper
2. februar 2016 erklærte WHO utbruddene av zikavirus som en global folkehelsekrise.

Det syke huset
Sykehusene lider under systemer som ikke fungerer. Faget skyves til siden. Det vil kunne gå utover pasientene

Utredning ved mistanke om CFS/ME
Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus rapporterer diagnoser og funn etter standardutredning for CFS/ME. Man fant at angst- og depresjonslidelser var hyppige årsaker til symptombildet hos pasienter med mistenkt ME.

Adel og proletariat i norsk helsevesen
«Vår ME-pasient har endelig fått tilbud om psykologhjelp ? ikke på grunn av sin sykdom, men fordi lillesøster fikk kreft.»

D-vitamintilskudd til mor eller til barn?
Kvinnen må ta høye doser D-vitamin om barnet skal få i seg nok kun gjennom morsmelken.

Debatten om akuttmedisin i Norge
Den faglige kvaliteten på norske akuttmottak har lenge vært gjenstand for debatt, og Helsetilsynet har konkludert med at driften er uforsvarlig.

En åpen dør
Kvalitetssikring er mer enn å ha orden i permene, skriver Elisabeth Swensen.

Behandles somatisk sykdom med antidepressiver?
Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet har kortere forventet levealder. Økt oppmerksomhet mot somatisk sykdomfor disse er derfor viktig.

Førlighet, semantikk og akuttnevrologi
Ordet førlighet bør unngås i akuttmedisinsk sammenheng. Det kan misforstås.

Tynt grunnlag for å endre mål for blodtrykksbehandling
Blodtrykksmålet for behandling av hypertensjon bør ikke senkes.

Demens påvirker humoren
Sansen for slapstick-humor øker hos pasienter med demens.

Kartlegging av plager etter endetarmskirurgi
Pasienter med kolorektalcancer som opereres med lavre fremre reseksjon blir rammet av lav fremre reseksjonssyndrom.

Den følelsen
Gjesteskribent Elin Sofie Lorvik forsøker å sette ord på sykehusangsten hun bærer på.

Lagt inn med akutte ryggsmerter
Årsaken viste seg å være langt mer alvorlig. Eksempelet viser hvor viktig godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenester er.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla