globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


De gamle er eldst ? eller bare eldre?
Å bli gammel er et naturlig mål for mange av oss, og en stadig voksende del av befolkningen er å anse som eldre. Hvordan brukes egentlig disse begrepene? I manges ører vil nok en gammel dame oppfattes som eldre enn en eldre dame. Mens eldst kan være en hedersbetegnelse i visse sammenhenger, oppfattes gammel gjerne som mer negativt.

Den vanskelige prostatakreften
Ca. 60??% av 60-årige menn har prostatakreft. I Norge diagnostiseres tilstanden hos ca. 4 900, og om lag 1 000 menn dør av den hvert år. Når diagnosen stilles, er det vanskelig å forutsi hvilke svulster som vil utvikle seg til livstruende sykdom. Ulike spesialister anbefaler ulik behandling. Pasientene er tjent med at det oppnås enighet.

Rettferdig tilgang til medisiner
Det er alltid gledelig når norsk universitetsforskning kan bidra til utvikling av ny behandling ? men hva er poenget hvis medisinen ikke når de som trenger den, spør Elise Orvedal Leiten og medforfattere i sin kommentarartikkel.

Mangelfull tropemedisinsk beredskap
Malaria er et av verdens største helseproblemer, og et økende antall nordmenn blir eksponert for smitte. P. falciparum-infeksjon er en akutt og livstruende infeksjon som krever rask diagnostikk og behandling. Likevel mangler mer enn en tredel av norske sykehus beredskap for behandling av alvorlig malaria og flere mangler diagnostiske prosedyrer.

Alternativbehandlerens ansvar
Utøvere av alternativ behandling kan bli både straffeansvarlige og erstatningsansvarlige dersom de påfører en pasient skade ? eller dersom pasienten blir skadet som følge av råd om ikke å oppsøke helsetjenesten, skriver Lars Duvaland, avdelingsdirektør og advokat i Avdeling for jus og arbeidsliv i Den norske legeforening.

Høie: Jeg har drømmejobben!
Helseminister Bent Høie er portrettintervjuet i Tidsskrift for Den norske legeforening. Søvn og fysisk aktivitet er viktig for statsråden. Når han har helt fri og kan velge, så drar han gjerne med mannen sin på hytta på Bjerkrheim i Rogaland.

Å stirre døden i hvitøyet
Det sies at to ting er garantert: skattlegging og døden. Hva gjelder sistnevnte, hører man ofte at «døden er en naturlig del av livet». Intet kan være mer feil, sier professor, Lars Johan Materstvedt. Hør ham fortelle om da han selv stirret døden i hvitøyet, og hvordan det har fått ham på andre tanker.

Elefanten i rommet
Livssyn har stor betydning for medisinsk virksomhet. Men det hersker en uttalt berøringsangst ? Gud er blitt en elefant i rommet. Det må vi gjøre noe med. Livssyn og religion betyr noe i medisinsk sammenheng. Det burde ikke overraske. Både legen og presten interesserer seg for spørsmålet om liv og død, Europas sykehus har sine røtter i middelalderens klostervesen og ? kanskje viktigst av alt ? å ha et livssyn er en fundamental egenskap ved det å være menneske, skriver Vegard Bruun Wyller.

Hjelp, jeg har time hos legen!
Den økende ankomsten av innvandrere og asylsøkere kan by på nye utfordringer for legestanden. Foruten den generelle belastningen av å være tvunget til å leve i eksil, har enkelte psykososiale belastninger og andre tilleggsvansker. Spørsmålet er om legene er godt nok forberedt til å møte denne utfordringen? Spørsmålet stilles av gjesteskribent Baba Danyagiri, som er rådgiver i Bufetat.

Diplom, brev og budskap
- Omstendighetene ville det slik at mine to legenevøer nylig ble godkjent som spesialister på samme tid ? den ene i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Australia, den andre i anestesiologi i Norge. Mens min nevø i Australia fikk et flott diplom (bildet), måtte min nevø i Norge nøye seg med et to siders godkjenningsbrev, skriver Petter Gjersvik. - Helsedirektoratet bør vurdere å omgjøre sin beslutning om ikke lenger å utstede diplom ved spesialistgodkjenning av leger, mener han.

Stilling ledig som sjefredaktør
Til den spennende og utfordrende stillingen som sjefredaktør i Tidsskriftet ser vi etter en sterk fagperson med redaksjonell teft. Sjefredaktøren skal lede et team med svært kompetente medarbeidere internt, i samspill med eksterne fagmiljøer innen alle deler av medisinen. Vi holder til i Legeforeningens lokaler i Akersgata, midt i Oslo sentrum. Kjenner du noen som kan passe beskrivelsen, eller ønsker du selv å søke stillingen?

Bør kvinner overtales til å føde vaginalt?
En kvinne som ønsker keisersnitt, men som føder vaginalt, har økt risiko for å utvikle posttraumatisk stress etter fødselen. Dette gjelder særlig de som hadde fødselsangst, angst eller depresjon, viser en norsk studie fra Akershus universitetssykehus. - Kvinner som ønsker keisersnitt bør ikke overtales til å føde vaginalt, men i stedet settes i stand til selv å ta denne avgjørelsen, sier professor Tore Sørlie.

Elektrokonvulsiv terapi ved bipolar lidelse
Elektrokonvulsiv terapi er mer effektivt enn psykofarmaka i akuttbehandlingen av behandlingsresistente depresjoner ved bipolar lidelse. Det konkluderer Ute Kessler i sin doktoravhandling.

Flere kan ha nytte av fedmekirurgi
Fedmekirurgi er mer enn kirurgisk behandling av overvekt. Den gunstige effekten på fedmerelatert sykdom er sentral og blir stadig bedre kartlagt. Nasjonalt og internasjonalt diskuteres nå bruk av fedmekirurgi hos pasienter med metabolsk sykdom og mindre uttalt fedme.

Nettportal for legemiddelanalyser
Inntil nå har det ikke eksistert noen landsomfattende oversikt over hvilke legemiddel- og rusmiddelanalyser som utføres ved norske laboratorier. Nå lanseres Farmakologiportalen, fagmiljøets egen oversikt over slike analyser. Her finner man en felles oppdatert farmakologisk analyseoversikt for norske laboratorier, med både søkefunksjon og listevisning for substanser, laboratorier og fagstoff.

Hvorfor ortogeriatri?
Om lag 9 000 personer i Norge får et brudd i øvre femurende hvert år. Denne pasientgruppen er sårbar ? med mange komorbide tilstander, høyt legemiddelforbruk og høy prevalens av demens. Prognosen er alvorlig. Et strukturert samarbeid mellom spesialister i ortopedi og geriatri gir bedre behandlingsresultat for pasientene og nye vitenskapelige innfallsvinkler, skriver Lars Gunnar Johnsen og medarbeidere i en kommentarartikkel.

Rekvisisjonsskjemaets makt
Det er enkelt å sette kryss på et rekvisisjonsskjema, men vanskeligere å velge rett kryss. Vi på laboratoriet forsøker å hjelpe, men det er ikke alltid like vellykket, skriver Kristin Viste. Hun er konstituert overlege ved Hormonlaboratoriet, Haukeland universitetssykehus.

En verden fri for atomvåpen
En verden uten atomvåpen er kanskje nærmere nå enn noen gang tidligere i de 70 årene disse inhumane masseødeleggelsesvåpnene har eksistert. Flere initiativer de siste årene gir grunn til optimisme, skriver professor Bjørn Hilt i Norske leger mot atomvåpen.

Ny sjanger i Tidsskriftet
Med den nye artikkeltypen «Klinisk oversikt» ønsker vi å legge til rette for at flere og mer klinisk rettede manuskripter finner sin plass i Tidsskriftet. I spalten «klinisk oversikt» vil vi publisere narrative oversiktsartikler basert på forfatters egen erfaring og et skjønnsmessig litteraturutvalg.

Alt for barna
? Oppgåva til ein barnelege er å optimalisere oppveksttilhøva. Denne vide og kompromisslause tolkinga av samfunnsoppdraget har ført Anne-Lise Bjørke Monsen ut i strid med statens ammeråd, kosthaldsråd og den norske oppdrettsnæringa. Les portrettintervjuet med henne i Tidsskriftet.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla