globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Oversikt over hurtigtaster i windowsmiljøet.

Her finner du en oversikt over de fleste hurtigtastkombinasjoner du kan bruke i Windows og i programmene som kjører i windowsmiljøet. Win angir Windowstasten. (Den med flagget)


Hutigtaster i Windows

Win
Åpner startmenyen

Win + Break
Åpner "Systemegenskaper"

Win+ Ctrl + F
Viser Søk etter datamaskin

Win + D
Minimerer eller gjenoppretter alle vinduer

Win + E
Åpner Windows Utforsker

Win + F
Starter fil-og mappesøk

Win + F1
Windows hjelp

Win + L
Låser maskinen (i XP)

Win + M
Minimerer alle åpne vinduer

Win + Pause
Åpner systemegenskaper

Win + Q
Bytter mellom påloggende brukere

Win + R
Åpner dialogboksen Kjør..

Win+ Shift +M
Angrer minimering av alle åpne vinduer

Win + Tab
Setter fokus på skjerm-knapper

Alt + Print scr
Tar skjermdump av aktivt vindu, legges på utklippstavla

Ctrl + Print scr
Tar skjermdump av hele skjermbildet, legges på utklippstavla

F1
Hjelp

F2
Gi en fil eller en mappe et nytt navn

F5
Oppdaterer en nettside

F7
Stavekontroll

F10
Aktiverer oppgavelinjen

F11
Maskimerer et vindu

Alt + Tab
Veksle mellom åpne programmer

Alt + F4
Lukker aktivt program

Alt + Enter
Åpner egenskapene til markert fil eller program

Ctrl + Esc
Åpner startmenyen

Meny
Viser hurtigmenyen til gjeldende fokus

Ctrl + Z
Angrer siste operasjon

Alt + Tab
Veksler mellom åpne programmer

Alt + F4
Lukker det aktive programmet

Shift + F10
Viser hurtigmenyen

Ctrl + F4
Lukker et vindu

Ctrl + Esc
Åpner Start-menyen

Ctrl + Tab
Veksler fremover mellom skilleark i dialogbokser

Ctrl + piltaster
Raskeste vei til neste avsnitt

Ctrl + Shift + Esc
Åpner oppgavebehandling

Ctrl + Shift + Tab
Veksler bakover mellom skilleark i dialogbokser

Alt + M
Minimerer alle vinduer

Alt/Space + N
Minimerer gjeldende vindu

Alt/Space + X
Maksimerer gjeldende vindu

Alt/Space + R
Gjenoppretter gjeldende vindu

Ctrl + Alt + Del
I Windows NT/2000 og XP åpner denne tastekombinasjonen Windows-sikkerhets boksen hvor du kan velge mellom å låse datamaskinen, logge av, avslutte, endre passord og oppgavebehandling.
I Windows 3.1/3.11/95/98 og ME Åpner du boksen som viser aktive prosesser. Trykker du en gang til, startes datamaskinen på nytt.
I MS-DOS brukes denne tastekombinasjonen til å omstarte PCen.

Topp

Hurtigtaster for de fleste programmer

Ctrl + A
Marker alt

Ctrl + N
Nytt dokument

Ctrl + X
Klipp ut merket tekst

Ctrl + C
Kopier merket tekst

Ctrl + V
Lim inn ved markørposisjon

Ctrl + O
Åpne dokument

Ctrl + W
Lukk vindu / dokument

Ctrl + P
Skriv ut

Ctrl + Z
Angre (Undo)

Topp

Hurtigtaster for Windows utforsker

F2
Gi fil/mappe nytt navn

Ctrl + +
Automatisk justere kolonner

Shift + Del
Sletter fil/mappe uten å legge den i papirkurven

Hold inne Shift
Hindrer autoplay når du setter inn cd/DVD

Topp

Hurtigtaster for Internett Explorer

Ctrl +O
Åpne nettside (URL)

Alt + venstre piltast
Tilbake en side

Alt + høyre piltast
Fram en side

Ctrl + N
Åpner nytt vindu

F5
Oppdater side

Tab
Markerer neste knapp, link eller tekstfelt

F11
Viser siden i fullskjerm

Topp

Hurtigtaster for Microsoft Excel

Ctrl + Shift + ;
Setter inn gjeldende dato

Ctrl + Shift + :
Setter inn gjeldende klokkeslett

Shift + F3
Åpner formelredigering

Ctrl + F6
Skifter mellom åpne arbeidsbøker

Ctrl + Page Up
Gå til forrige ark

Ctrl + Page Down
Gå til neste ark

Ctrl + Space
Merker en hel kolonne

Shift + Space
Merker en hel rad

Topp

Hurtigtaster for Microsoft Word

Alt + F3
Lager autotekst

Alt + F4
Avslutter Word

Alt + Ctrl + 1
Bruker stilen Overskrift 1

Alt + Ctrl + 2
Bruker stilen Overskrift 2

Alt + Ctrl + 3
Bruker stilen Overskrift 3

Alt + Ctrl + K
Starter autoformat

Alt + Ctrl + N
Normalvisning av et dokument

Alt + Ctrl + O
Disposisjonsvisning av et dokument

Alt + Ctrl + P
Utskriftsoppsettvisning av et dokument

Alt + Ctrl + S
Deler et dokument

Alt + Ctrl + Y
Gjentar et søk

Alt + Ctrl + Z
Går tilbake til en bestemt plassering

Alt + Ctrl + Home
Blar gjennom et dokument

Backspace
Sletter et tegn til venstre for markøren

Ctrl + backspace
Sletter et ord til venstre for markøren

Ctrl + Delete
Sletter et ord til høyre for markøren

Ctrl + -
En myk bindestrek

Ctrl + 0
Legger til/fjerne enkel linjeavstand før et avsnitt

Ctrl + 1
Angir enkel linjeavstand

Ctrl + 2
Angir dobbel linjeavstand

Ctrl + 5
Angir linjeavstand på 1,5

Ctrl + A
Merker all tekst i et dokument

Ctrl + B
Søker etter tekst i et dokument

Ctrl + C
Kopierer merket tekst

Ctrl + D
Endrer skrift

Ctrl + E
Midtstiller

Ctrl + F
Fet skrift

Ctrl + G
Gå til

Ctrl + H
Søker etter og erstatter tekst i et dokument

Ctrl + J
Blokkjusterer

Ctrl + K
Kursiv skrift

Ctrl + L
Venstrejusterer

Ctrl + N
Åpner et nytt tomt dokument

Ctrl + O
Åpner et lagret dokument

Ctrl + P
Skriver ut et dokument

Ctrl + Q
Fjerner avsnittsformatering

Ctrl + R
Høyrejusterer

Ctrl + S
Lagrer et dokument

Ctrl + T
Lager et hengende innrykk

Ctrl + U
Understreking

Ctrl + V
Limer inn tekst

Ctrl + W
Lukker et dokument

Ctrl + Y
Gjører om en angret handling

Ctrl + X
Klipper ut merket tekst

Ctrl + Z
Angrer siste handling

Ctrl + F2
Forhåndsvisning av et dokument

Ctrl + F3
Klipper ut til innsamlingslager

Ctrl + F9
Setter inn et felt

Ctrl + Home
Går til begynnelsen av et dokument

Ctrl + End
Går til slutten av et dokument

Ctrl + Enter
Legger til ny side i et dokument

Ctrl + \
Flytter mellom dokumenter

Ctrl + Space
Fjerner manuell tegnformatering

Ctrl + Shift + Enter
Setter inn et spalteskift

Ctrl + Shift + -
Hard bindestrek

Ctrl + Shift + A
Endrer til store bokstaver

Ctrl + Shift + C
Kopierer formater

Ctrl + Shift + D
Dobbel understreking

Ctrl + Shift + F
Endrer skriften

Ctrl + Shift + H
Skjult teksformatering

Ctrl + Shift + K
Kapitelerer tekst

Ctrl + Shift + L
Bruker stilen Liste

Ctrl + Shift + M
Fjerner avsnittsinnrykk fra venstre

Ctrl + Shift + N
Bruker stilen Normal

Ctrl + Shift + P
Endrer skriftstørrelsen

Ctrl + Shift + Q
Symbolskrift

Ctrl + Shift + S
Bruker en stil

Ctrl + Shift + V
Limer inn formater

Ctrl + Shift + W
Understreker ord

Ctrl + Shift + >
Øker skriftstørrelsen

Ctrl + Shift + <
Reduserer skriftstørrelsen

Ctrl + Shift + =
Senket skrift

Ctrl + Shift + +
Hevet skrift

Ctrl + Shift + *
Viser tegn som ikke skrives ut

Ctrl + Shift + ]
Øker skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl + Shift + [
Reduserer skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl + Shift + F3
Limer inn innhold fra innsamlingslager

Delete
Sletter et tegn til høyre for markøren

Esc
Avbryter en handling

F1
Viser hjelp

F2
Flytter tekst eller grafikk

F3
Setter inn autotekstoppføring

F4
Gjentar siste handling

F5
Går til

F6
Går til neste rute

F7
Stavekontroll og grammatikk

F8
Utvider et merket område

F9
Oppdaterer merkede felter

F10
Aktiverer menylinjen

F11
Går til neste felt

F12
Lagre som...

Shift + F1
Kontrollerer tekstformatering

Topp

Tips en venn om denne artikkelen

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla


[CaRP] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)